Good 2 see you

‘Good 2 see you’ probeert jongeren aan te zetten tot veiliger gedrag in de buurt van zwaar verkeer. Een dvd, praktijkles en opdrachten maken leerlingen duidelijk dat ze in veel situaties niet zichtbaar zijn voor zwaar verkeer. Ook speciale aandacht in dit project voor landbouwvoertuigen. Het pakket is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs maar is ook voor een wat oudere leeftijdsgroep in te zetten. Het is aan te bieden op scholen maar ook binnen buurt- of welzijnswerk en binnen rij-onderwijs.

Praktische informatie

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Kosten: Op aanvraag


Verschijningsvorm

Het pakket bevat een dvd, lesbrief, opdrachtbladen, briefkaarten en een lied (cd en tekst). De uitgebreide lesbrief geeft een draaiboek voor voorbereiding en uitvoering van de les. Bij de les hoort een praktijkdeel waarbij een vrachtwagenchauffeur met voertuig wordt uitgenodigd en leerlingen in de vrachtwagen kunnen zien wat wel en niet zichtbaar is.


Korte karakteristiek

Good 2 see you gaat over de omgang met zwaar verkeer. In de film wordt een aantal gevaarlijke situaties getoond waarin een fietser zich onvoldoende bewust is van het gevaar van zwaar verkeer. Om de leerlingen te motiveren voor veilig gedrag wordt ook een reconstructie van een ongeval getoond met een terugblik door de betrokkenen. Om dit aspect extra aan te zetten is een gast uit te nodigen die uit eigen ervaring een bijdrage kan leveren aan de discussie. In de opdrachtbladen worden open vragen gesteld over hoe leerlingen omgaan met zwaar verkeer en hoe ze de risico`s inschatten. In het praktijkdeel ervaren leerlingen elkaars zichtbaarheid vanuit een vrachtwagen door om de beurt in de vrachtwagen plaats te nemen en op een aantal posities buiten de vrachtwagen te gaan staan. Ze merken dan op dat ze in veel gevallen niet zichtbaar zijn voor een chauffeur. Aan de hand van dit alles wordt toegewerkt naar een conclusie over wat veilig gedrag is in de buurt van zwaar verkeer.


Methodiek

Combinatie van dvd, praktijkles en opdrachten. Alle middelen zijn bedoeld om leerlingen duidelijk te maken dat ze in veel situaties niet zichtbaar zijn voor zwaar verkeer. De dvd laat dit in een verkeerscontext zien, het praktijkdeel laat leerlingen met eigen ogen zien wat een chauffeur wel en niet waarneemt en de opdrachten zijn bedoeld om de geboden informatie nogmaals door te nemen.


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De les duurt 60 minuten. Een docent met ervaring in groepsdiscussies in het algemeen en gericht op verkeersgedrag in het bijzonder is gewenst.
 

Aanvullende informatie


Evaluatieonderzoek

In de praktijk blijkt dat rijschoolhouders kunnen zien welke leerlingen voorlichting hebben gekregen over de dodehoekproblematiek. Zij zoeken oogcontact.


Conclusie

‘Good 2 see you’ probeert jongeren aan te zetten tot veiliger gedrag in de buurt van zwaar verkeer. Onveilig gedrag in de buurt van zwaar verkeer wordt deels veroorzaakt door onbekendheid met de gevaren maar ook voor een belangrijk deel door achterliggende of risicoverhogende oorzaken op persoonlijk en strategisch niveau zoals motivatie, haast, groepsdruk of verminderde concentratie. In ‘Good 2 see you’ is aandacht voor een aantal gevaarlijke situaties. Deze worden met name in het praktijkdeel indringend duidelijk gemaakt. De motivatie voor veilig gedrag krijgt aandacht door het tonen en bespreken van de gevolgen van een ongeval. Oorzaken op persoonlijk en strategisch niveau komen niet aan bod.

© Copyright 2014 CROW