Fotoframe

Het campagneteam RYD spreekt op straat jongeren over het gevaar van afleiding op de fiets. Tijdens dit gesprek kan ok een fietsquiz worden gedaan om de kennis van de jongeren te testen. De jongeren sluiten een ‘safety deal’ met zichzelf over wat zij kunnen veranderen om het verkeer veiliger te maken. Deze deal wordt op het fotoframe geschreven en vervolgens wordt er van de deelnemers die achter het frame plaatsnemen een polaroid foto genomen. Deze foto krijgen de deelnemers mee.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★
10. Effectmeting ★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Responsible Young Drivers, contactpersoon Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
Jaar: 2018
Kosten: € 2.500,-  (excl. BTW)

Verschijningsvorm

Tijdens de interventie Fotofame gaat het team met 1 teamleider en 2 teamleden de straat op. Het team gaat met jongeren in gesprek over de gevaren van afleiding in het verkeer (op de fiets). Een actie duurt 8 uren.

Korte karakteristiek

Het team gaat in gesprek met de jongeren. Ze vragen hen of ze wel eens met afleiding op de fiets te maken hebben. Daarover gaan ze in gesprek. Vervolgens wordt er gevraagd wat zij anders kunnen doen zodat het verkeer veiliger wordt.

We vragen ze om een ‘deal’ met zichzelf af te sluiten over wat zij gaan veranderen, bijvoorbeeld ‘niet meer bellen als ik op de fiets zit’. Deze afspraak wordt op het fotoframe geschreven, vervolgens gaan de deelnemers achter het bord staan en er wordt een polaroidfoto van ze gemaakt. Deze foto krijgt de deelnemer mee naar huis, zodat ze thuis nog herinnerd kunnen worden aan de afspraak die ze met zichzelf hebben gemaakt.

Het stellen van quizvragen is ook onderdeel van de actie. Hier wordt de kennis van de deelnemers over afleiding getest.


Methodiek

Door middel van het voeren van een gesprek wordt de jongere bewust gemaakt van het gedrag en wat afleiding voor consequenties kan hebben. Daarnaast wordt door middel van een quiz de kennis van de jongere op het gebied van afleiding getest.

Door het nadenken over hoe ze zelf veiliger kunnen zijn in het verkeer én door het maken van een deal met zichzelf, zal hun gedrag waarschijnlijk veranderen.


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De acties worden altijd uitgevoerd in stadscentra, op evenementen en festivals. Een actie duurt 8 uren en wordt gedaan door 1 teamleider + 2 teamleden. Er wordt een polaroidcamera, een fotoframe en een quiz over afleiding in het verkeer gebruikt.

De actie komt het beste tot zijn recht op plekken waar veel jongeren zijn. Responsible Young Drivers draagt zorg voor de benodigdheden van deze actie.


Aanvullende informatie


Evaluatieonderzoek

In 2018 heeft het externe bureau  XTNT uit Utrecht een monitoring gedaan, hierbij is zowel een effectmeting als procesevaluatie uitgevoerd..


Samenvatting

Het campagneteam RYD spreekt op straat jongeren over het gevaar van afleiding op de fiets. Tijdens dit gesprek kan ok een fietsquiz worden gedaan om de kennis van de jongeren te testen.
De jongeren sluiten een ‘safety deal’ met zichzelf over wat zij kunnen veranderen om het verkeer veiliger te maken. Deze deal wordt op het fotoframe geschreven en vervolgens wordt er van de deelnemers die achter het frame plaatsnemen een polaroid foto genomen. Deze foto krijgen de deelnemers mee.

© Copyright 2014 CROW