Fight Your Inner Monkey

Fight Your Inner Monkey heeft tot doel jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar bewuster te maken van de aanwezigheid en invloed van groepsdruk. Jongeren simpelweg vertellen dat groepsdruk aanzet tot risicovol gedrag en hen uitleggen hoe je groepsdruk weerstaat, werkt niet. Zij moeten dit zelf ervaren. Fight Your Inner Monkey is zo opgezet dat de jongeren met elkaar op een positieve manier ervaren wat groepsdruk is. In zes lessen gaan zij tijdens het vak CKV aan de slag met het mechanisme van groepsdruk en maken in groepjes een film over het onderwerp.

Beoordeling

 
1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★
10. Effectmeting ★★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever:  VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid), contactpersoon Ine Buuron, e-mail: i.buuron@veiligheid.nl
tel. 06 38695006
Jaar:  2014
Kosten:  gratis

Verschijningsvorm

Fight Your Inner Monkey richt zich op leerlingen van 15 tot 18 jaar op zowel het VMBO, HAVO als het VWO. Jongeren in deze leeftijdscategorie vertonen risicogedrag, met name in groepen zijn jongeren bereid risico’s te nemen om deze beloningen te bemachtigen. 

Fight Your Inner Monkey is een praktijkgericht lespakket dat jongeren laat kennismaken met hun eigen ‘inner monkey’. Vaak doet deze ‘aap in je’ de groep na om erbij te horen. Met risicovol gedrag als gevolg. Het lespakket is inzetbaar bij het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op het voortgezet onderwijs. Het lespakket bestaat uit vier onderdelen, verwerkt in zes lessen met huiswerkopdrachten. Qua tijdsinvestering neemt Fight Your Inner Monkey maximaal acht lesuren in beslag. 

Voor docenten zijn er ter ondersteuning diverse materialen ontwikkeld: een plan van aanpak, filmmateriaal, promotiemateriaal (posters en spandoek) en de lesbrief met daarin alles over opzet, voorbereiding, de het lesverloop, de hand-outs, suggesties voor verdieping en vervolg. 

Korte karakteristiek

Het doel van de lessen is om jongeren bewust te maken van groepsdruk. Fight Your Inner Monkey ondersteunt jongeren in het maken van de juiste, veilige keuzes en in het voorkomen van risicovol na-aapgedrag. Leerlingen gaan in de lessen zelf ervaren dat ook zij gevoelig kunnen zijn voor groepsdruk. Zo betrekken ze de boodschap van Fight Your Inner Monkey op zichzelf. Samengevat ervaren leerlingen door de lessen: 
-    Wat groepsdruk is, en 
-    Welke gevolgen dit kan hebben op hun eigen gedrag. 
Deze bewustwording is nodig als basis voor het zelfstandig maken van keuzes die goed en veilig zijn voor jezelf en voor anderen.

Methodiek

De lessen Fight Your Inner Monkey bestaan uit vier onderdelen: 

Onderdeel 1: Introductie op het thema
Na introductie van en uitleg over het thema groepsdruk, kiezen leerlingen onder leiding van de docent een situatie uit hun eigen omgeving waarin groepsdruk een rol speelt. 

Onderdeel 2: Voorbereidingen voor de film
In groepsverband schrijven de leerlingen een script voor de film die ze gaan opnemen, en maken een storyboard en een draaiboek. De hand-outs bij de lesbrief geven leerlingen de kaders voor het maken van script, storyboard en draaiboek. Ook krijgen leerlingen filmtermen toegelicht. 

Onderdeel 3:  Film maken
Leerlingen nemen de scenes op en monteren de film. De hand-outs bij deze lessen bevatten tips voor het filmen en monteren. 

Onderdeel 4: Presentatie en afsluiting
Leerlingen presenteren aan elkaar de films die gemaakt zijn. Ter afsluiting wordt gesproken over wat zij geleerd hebben over groepsdruk en de rol die dit speelt op hun eigen leven. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De lessen zijn geschikt voor leerlingen van de vierde klas van het VMBO, HAVO en VWO. Het onderwerp groepsdruk is zowel een vak- als sectoroverstijgend onderwerp. Om een abstract en moeilijk thema als groepsdruk bespreekbaar te maken voor jongeren, werkt het goed jongeren aan de slag te laten gaan met een concrete opdracht; het maken van een film. De lesbrief is daarom in eerste instantie ontwikkeld voor het vak Culturele en Kunstzinnig Vorming (CKV). Docenten die met Fight Your Inner Monkey gewerkt hebben raden aan het thema groepsdruk ook te bespreken in andere klassen met een andere invalshoek. Daarmee kan het effect van de lesbrief vergroot worden. Ook wordt op veel scholen gewerkt met vakoverstijgende projecten. Fight Your Inner Monkey kan hiervoor ook goed gebruikt worden. 

Aanvullende informatie

  • Alle materialen zijn gratis te downloaden op de website Fight Your Inner Monkey
  • Film over de pilot in Friesland: Evaluatieonderzoek

Fight Your Inner Monkey is in het najaar van 2013 uitgetest op het Lauwerscollege in Friesland. Deze pilot is geëvalueerd met een effectstudie. Daaruit bleek dat de lesbrief met enthousiasme is ontvangen door zowel leerlingen als docenten. Uit de effectstudie blijkt dat de lesbrief geschikt is om een moeilijk en abstract thema als groepsdruk zo te presenteren dat het jongeren interesseert en aansluit bij hun belevingswereld. De aanpak om het onderwerp groepsdruk bespreekbaar te maken middels het maken van films is succesvol. Het maken en samen kijken naar de films wordt door de leerlingen als zeer positief gewaardeerd. De lessen hebben ook het beoogde gewenste effect; jongeren hebben – in vergelijking met de leerlingen op de controleschool - meer kennis over groepsdruk en zijn zich meer bewust van situaties waarin groepsdruk voorkomt. 

Conclusie 

Fight Your Innner Monkey is een geschikte manier om groepsdruk op een positieve manier bespreekbaar maken in de klas. Leerlingen die met Fight Your Inner Monkey gewerkt hebben herkennen situaties waarin groepsdruk een rol speelt eerder. Of het nu gaat om situaties thuis, op school, tijdens het uitgaan, op het werk of in het verkeer. 

© Copyright 2014 CROW