Fietswielspellen

Het Fietswielspel® is een uiterst simpele en effectieve methode om tijdens bijvoorbeeld gymlessen of tijdens evenementen spelenderwijs allerlei basis fietsvaardigheden te verbeteren. De meer dan tien verschillende spellen worden gespeeld in en om een cirkel van stippen (het "fietswiel") die binnen enkele minuten kan worden neergelegd.

Praktische informatie

Uitgever: Pedaleren.nl, contactpersoon Ruud van Roekel, ruud@pedaleren.nl, tel. 0318-843389 
Jaar: 2018
Kosten: € 369 (incl. BTW, prijs is aan wijzigingen onderhevig)

Verschijningsvorm

Het Fietswielspel® kan tijdens bijv. gymlessen of tijdens evenementen worden ingezet om basis fietsvaardigheden te verbeteren. De tijdsduur per spel is ca. 10 minuten en kan middels allerlei varianten worden verlengd en / of qua niveau worden aangepast.

De verschillende spellen worden gespeeld in en om een cirkel van stippen (het "fietswiel") die binnen enkele minuten kan worden neergelegd. Het wisselen van soort spel kost vrijwel geen tijd, er kunnen dus snel verschillende spellen achter elkaar worden gespeeld. Bij grote groepen kunnen er gelijktijdig meer spellen worden gespeeld.

Korte karakteristiek

Door de groepsgewijze aanpak hoeven kinderen niet op elkaar te wachten maar zijn alle deelnemers vrijwel voortdurend actief. Ideaal voor groepsgewijze fietseducatie op scholen. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de deelnemers kunnen er andere vaardigheden worden geoefend. Daarmee kan de educatie met de ontwikkeling van de leerling meegroeien.

De volgende fietsvaardigheden worden aangeleerd of verbeterd: invoegen, inhalen, rechts houden, (plotseling) stoppen en wegrijden, op- en afstappen, anticiperen, reageren op situaties, rijden in groepen, naast elkaar fietsen, voorrang geven en krijgen, rekening houden met tegenliggers, afstand houden, beweegbaarheid op de fiets, hand uitsteken. Allemaal elementaire verkeersvaardigheden.

Methodiek

De methodiek is gebaseerd op het fietsen van verschillende patronen in en rond een cirkel waarbij de deelnemers met situaties worden geconfronteerd (bijv. tegenliggers, fietsers van links of van rechts, plotseling stoppen enz.) waarvoor een bepaalde vaardigheid is vereist. De docent kan op allerlei manieren inspelen op het actuele vaardigheidsniveau van een groep en de het niveau van het spel steeds op de groep aanpassen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het lespakket omvat:
A. Handzame tas met benodigde materialen (voor het fietswiel) plus een lesmap met korte handleiding.
B. Online toegang tot altijd de meest actuele en uitgebreide handleidingen en tips voor alle spellen.

Om de fietswielspellen te kunnen spelen is het volgende nodig:
  • Een vlakke, goed fietsbare (binnen of buiten) ondergrond van ca. 10x10m.
  • Deelnemers moeten in staat zijn om zich zelfstandig op een fiets met pedalen voort te bewegen. Kinderen die niet over een fiets beschikken kunnen bij verschillende spellen ook met een rolstoel of step meedoen.
  • De docent hoeft niet over speciale fietsen gerelateerde kennis te beschikken. Ook ouders of anderen kunnen prima worden ingezet.

Aanvullende informatie

Websites: 
www.pedaleren.nl

Evaluatieonderzoek

Er hebben geen wetenschappelijke effectmetingen plaatsgevonden.

Samenvatting

Het Fietswielspel® is een uiterst simpele en effectieve methode om tijdens bijv. gymlessen of tijdens evenementen spelenderwijs allerlei basis fietsvaardigheden te verbeteren. De meer dan tien verschillende spellen worden gespeeld in en om een cirkel van stippen (het "fietswiel") die binnen enkele minuten kan worden neergelegd.

© Copyright 2014 CROW