FietsSeef

Met FietsSeef oefenen basisschoolkinderen de basistechnieken van het fietsen op een fietsparcours op het schoolplein. Ze trainen motorische fietsvaardigheden waardoor de kinderen een goede fietsbeheersing ontwikkelen, die noodzakelijk is voor veilige deelname aan het verkeer.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: EduCom Consultancy
Jaar: 2007
Kosten: Per handleiding (incl. DVD) ca.  € 95, - excl. BTW en verzendkosten. Bij afname van meerdere handleidingen krijgt men een nader te bepalen kortingspercentage. 

Verschijningsvorm

Fiets Seef is een handleiding (incl. DVD) voor leerkrachten met lessuggesties voor praktische fietsvaardigheidstraining op de basisschool.

Korte karakteristiek

Fiets Seef is gericht op het verbeteren van de motorische fietsvaardigheid door middel van praktische oefeningen. In de handleiding worden suggesties gedaan voor oefeningen en benodigde materialen waarmee de leerkracht het parcours op het schoolplein kan uitzetten.

Methodiek

De handleiding geeft per oefening informatie over het doel, de verkeerscontext van de oefening, de te gebruiken materialen en concrete parcoursuggesties. Elke oefening is gericht op het trainen van één vaardigheid. De oefeningen hebben betrekking op o.a.: goed opstappen en wegrijden, hand uitsteken en bocht rijden, over schouder kijken en rijstrook wisselen, inschattingsoefeningen afstanden (groep 6), naast elkaar rijden, obstakels, vervoer van passagiers/bagage (groep 7/8). Voor ouders is er voor elke groep een kopieerblad toegevoegd waarop tips worden gegeven hoe ze met hun kind kunnen oefenen in het verkeer.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De leerkrachten zetten zelf het parcours uit met behulp van materialen die op school voorhanden zijn. De oefeningen die in de handleiding en op de DVD zijn opgenomen, kan de leerkracht naar eigen inzicht aanvullen of aanpassen.
Elke praktijkles duurt ongeveer 30 minuten; afhankelijk van het aantal leerlingen en het aantal variaties dat aan de oefening wordt toegevoegd kan de les langer duren

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen evaluatieonderzoek uitgevoerd naar dit project.

Conclusie

Fiets Seef is een project dat zich primair richt op het vergroten van de motorische fietsvaardigheid. Kinderen oefenen basistechnieken van het fietsen op een fietsparcours op het schoolplein. Fiets Seef is geen methode om leerlingen verkeerskennis bij te brengen, het richt zich uitsluitend op het verhogen van de fietsvaardigheden, en mag derhalve niet gebruikt worden als vervanging van een reguliere theoriemethode.

© Copyright 2014 CROW