Fietsles voor basisonderwijs

De fietsles heeft als doel de fietsvaardigheden te verbeteren. Middels een parcours en losse fietsvaardigheden oefeningen worden verschillende vaardigheden geoefend. De fietsdocent geeft instructies en demonstreert, waarna de leerlingen de opdrachten uitvoeren. Alle fietsvaardigheden hebben een directe link met daadwerkelijke verkeerssituaties. De moeilijkheidsgraad van de fietsvaardigheden is per groep en het niveau van de groep aan te passen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag
★★★★
2. Keuze van de doelgroep
★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen
★★★★★
4. Didactische uitgangspunten
★★★★★
5. Inhoud en vormgeving
★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
★★★★★
7. Handleiding en draaiboek
★★★★★
8. Implementatie van het programma
★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
★★★★★
10. Effectmeting
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever:
Fietsschool (Fietsersbond), contactpersoon Damaris Lensink, fietsschool@fietsersbond.nl, tel. 030-2918171
Jaar:
2008
Kosten:
 
 

Verschijningsvorm

De fietsles van de Fietsschool is een praktijkfietsles buiten voor de groep 3 t/m 8 van de basisschool. De fietsles vindt plaats op het schoolplein of in de omgeving van de school. Bij de les groepsfietsen wordt er een route gefietst in de omgeving van de school. De fietsles duurt per groep 1 of 1,5 uur. Op een school kunnen we meerdere groepen op een dag fietslessen geven.
 

Korte karakteristiek

De fietsles heeft als doel de fietsvaardigheden te verbeteren. Middels een parcours en losse fietsvaardigheden oefeningen worden verschillende vaardigheden geoefend. De fietsdocent geeft instructies en demonstreert, waarna de leerlingen de opdrachten uitvoeren. Alle fietsvaardigheden hebben een directe link met daadwerkelijke verkeerssituaties. De moeilijkheidsgraad van de fietsvaardigheden is per groep en het niveau van de groep aan te passen.

Wanneer de fietsvaardigheden van voldoende niveau zijn, kunnen deze worden toegepast in daadwerkelijke verkeerssituaties. Ook deze situaties kunnen we in de fietslessen toepassen.
 

Methodiek

De Fietsschool gebruikt de methode ‘praktijkfietsles’. Fietsen leer je niet uit een boekje, maar door te doen. De Fietsschool sluit aan bij de verkeersmethode van de school, waarbij ze de theoretische verkeerskennis ‘kennen’. Bij de praktijkles gaan de leerlingen ‘handelen’. De leerlingen gaan eerst de fietsvaardigheden oefenen in een veilige omgeving (schoolplein), bij voldoende niveau kunnen ze tijdens de fietslessen het geleerde laten zien in praktijksituaties.
 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De Fietsdocent (opgeleide docent van de Fietsschool) maakt afspraken met de basisschool en de betreffende leerkracht. De school zorgt voor beschikbare tijd, voldoende ruimte op het schoolplein en dat alle kinderen op de fiets naar school komen. De fietsdocent voert de praktijkles uit met eigen materiaal. Wel wordt verwacht dat de leerkracht van de groep aanwezig is bij de fietsles en indien nodig assisteert.
 

Aanvullende informatie

De Fietsschool is onderdeel van de landelijke Fietsersbond. Op de website van de Fietsersbond heeft de Fietsschool een eigen gedeelte waar alle informatie te vinden is over de activiteiten en fietslessen.

Websites: 
Fietsersbond
 

Evaluatieonderzoek

Voor de fietslessen op de basisschool is nog geen wetenschappelijke effectmeting uitgevoerd door een onafhankelijke partij.
 

Samenvatting

De Fietsschool verzorgt fietslessen voor de basisschool voor de groep 3 t/m 8. Dit zijn praktische fietslessen, waarbij de leerlingen fietsvaardigheden gaan oefenen in een veilige omgeving. Het fietsparcours en de fietsvaardigheden op het schoolplein hebben altijd een directe relatie met de werkelijke verkeerssituatie. Wanneer het niveau van de fietsvaardigheden voldoende is, zijn de fietslessen in de daadwerkelijke verkeerssituaties in de omgeving. Het doel van de fietslessen is het vergroten van de fietsvaardigheden en veilig fietsen in het verkeer.

© Copyright 2014 CROW