Fiets4Safe

In Fiets4Safe staat het gedrag, de kwetsbaarheid en de verantwoordelijkheid van fietsers in relatie tot het verkeer en de omgeving centraal. Het programma richt zich op het voorkomen van gevaarlijke situaties op de fiets en maakt daarbij gebruik van interactieve voorlichting d.m.v. een nagespeelde rechtszaak door acteurs. Er wordt gestuurd op het aanspreken op onverantwoord en risicovol gedrag en het benadrukken van positief gedrag. Het bewust maken van de risico’s van onverantwoord en onveilig fietsen (o.a. afleiding) staat centraal. Ook ligt de focus op de omgeving waarin men fietst en het doorbreken van groepsdruk.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: ZAT Projectenbureau, H. Koop, Postbus 2, 7800 AA Emmen, 0521 345244, info@koop-co.nl
Jaar: 2017
Kosten: Op aanvraag

Verschijningsvorm

Theaterproductie van ZAT Projectenbureau voor leerlingen van het voorgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Door een nagespeelde rechtszaak, korte film en quiz worden leerlingen op interactieve wijze bewust gemaakt van verantwoord fietsgebruik in relatie tot het verkeer.

Korte karakteristiek

Het programma van Fiets4Safe bestaat uit een introductie door een medewerker van ZAT. Hij/ zij gaat in op het gedrag van de leerlingen als zij op de fiets zitten. Afleiding in het verkeer staat centraal. Dit wordt gevolgd door feiten over fietsverkeer, die worden gekoppeld aan persoonlijk verkeersgedrag van de jongeren. Dit wordt vervolgens bediscussieerd. Hierdoor ontstaat een uitwisseling van ervaringen waarbij verschillende onderwerpen met betrekking tot veilig fietsverkeer worden besproken.

Na de discussie wordt er een korte film getoond waarin het verantwoord en onverantwoord fietsen op de school-thuis route centraal staat. De film loopt over in theater, waarbij de leerlingen door middel van een rechtszaak met drie cases de acteurs kunnen aansturen op het gewenste gedrag c.q. oplossing. Het programma wordt afgesloten met de ‘Fiets4safe afval-quiz.’ Deze quiz bestaat uit tien vragen over verkeersregels over gedrag op de fiets.

Methodiek

Door middel van de introductie worden leerlingen bewust gemaakt van eigen onveilig fietsgedrag in het verkeer. Hierbij staat goed gedrag van leerlingen op de fiets centraal. Vervolgens wordt door de film en het daaropvolgende rollenspel onverantwoord en risicovol gedrag zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. De leerlingen wordt geleerd om preventief te handelen en verantwoordelijkheid te durven nemen. De quiz sluit het programma af en staat stil bij een aantal belangrijke regels voor gedrag op de fiets.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De workshop en theater duurt 50 minuten: de theoretische introductie en de film duren samen 20 minuten, het rollenspel duurt 25 minuten en de quiz 5 minuten. De workshop en theater wordt geheel verzorgd door de ZAT-medewerkers. De school hoeft alleen te zorgen voor een voldoende groot leslokaal, aula of gymzaal met stoelen of banken in theateropstelling met een middenpad.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd.

Conclusie

Fiets4Safe is een vorm van verkeerseducatie waarin jongeren leren over de inhoud en het belang van verkeersregels voor fietsers. Zij worden door middel van film en een rollenspel bewust gemaakt van onveilig en risicovol fietsgedrag en leren over het effect van groepsdruk op hun eigen gedrag.

© Copyright 2014 CROW