Op de fiets? Even niets...

Online lespakket van Veilig Verkeer Nederland voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Jongeren gaan in de verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag
★★★★
2. Keuze van de doelgroep
★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen
★★★★★
4. Didactische uitgangspunten
★★★★★
5. Inhoud en vormgeving
★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
★★★★★
7. Handleiding en draaiboek
★★★★
8. Implementatie van het programma
★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
★★★★
10. Effectmeting
★★★
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.
 

Praktische informatie

Uitgever:
Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar:
2017
Kosten:
Op aanvraag

Verschijningsvorm

Op de fiets? Even niets... is een online lespakket van Veilig Verkeer Nederland voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Jongeren gaan in deze uitdagende verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets. U krijgt het hele schooljaar toegang tot de leerkrachtenhandleiding, digibordlessen, kopieerbladen en de afsprakenposters. Alle lesmaterialen komen online beschikbaar in de VVN Verkeerspoort, via uw Basispoortaccount.
 

Korte karakteristiek

Jongeren worden zich eerst bewust van hun mobielgebruik. Ze zien, leren en ervaren tijdens de lessen dat meerdere taken tegelijk doen niet gaat. Ze discussiëren met elkaar over de risico’s van gebruik van hun mobiel op de fiets, zodat ze zelf nadenken over wat handige afspraken zijn en eigenaarschap ervaren. Ten slotte maken de jongeren anderen bewust van de gevaren van het gebruik van een mobieltje op de fiets en zet dit aan tot verkeersveilig gedrag.

Het lespakket bestaat uit drie modules:
  1. Logboek: gedurende een paar dagen houden de jongeren een logboek over hun mobielgebruik bij. Hoe vaak gebruik je je mobiel? En waar? Welke apps gebruik jij het meest? Ze pimpen hun logboek met een zelfontworpen omslag. Het resultaat: jongeren worden zich meer bewust van hun mobielgebruik.
  2. Stellingen: Jongeren discussiëren met elkaar over de risico’s van gebruik van hun mobiel op de fiets. Door praktische oefeningen ervaren ze wat afleiding in het verkeer doet. Typ jij maar eens een berichtje op je mobiel, terwijl je een tafeltennisballetje probeert hoog te houden! “Zien, leren en ervaren” is het motto van de les. De klas vult gezamenlijk een afsprakenposter in.
  3. Campagnevlog: “Promoot fietsen zonder mobieltje bij je klasgenoten” is de opdracht voor een campagnevlog die de jongeren maken. Ze laten in de video hun eigen mening en houding zien en proberen hun klasgenoten en ouders te overtuigen. Doordat er opdrachten in zitten die de jongeren in gesprek brengt met hun ouders over mobielgebruik 
 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

U kunt de drie modules zelf geven, maar u kunt voor module 2 ook een opgeleide gastdocent van Veilig Verkeer Nederland inschakelen. Wilt u dat één van onze gastdocenten module 2 komt geven op uw school, neem dan contact op met de vestiging van Veilig Verkeer Nederland bij u in de buurt. De kosten voor inzet van een gastdocent zijn afhankelijk van het aantal klassen dat meedoet. In veel gevallen verleent de gemeente subsidie voor het uitvoeren van deze les met een gastdocent. Ook daarover kunnen onze medewerkers u informeren. De les wordt aan één klas per keer gegeven en duurt één lesuur. De gastdocent van Veilig Verkeer Nederland verzorgt alle voorbereiding en begeleiding van het project.
 

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd.
 

Conclusie

Op de fiets? Even niets… is een uitdagend lespakket met activerende moderne werkvormen, waarmee jongeren bewust worden gemaakt van de gevaren van afleiding op de fiets door het gebruik van een mobiel. Ze worden zich bewust van hun eigen rol, maken er met elkaar afspraken over en gaan zich veiliger gedragen in het verkeer.

© Copyright 2014 CROW