Device en middelengebruik in het verkeer

De leerlingen worden bewust gemaakt dat denken alles nog onder controle te hebben niet hetzelfde is als in controle zijn. Als verkeersdeelnemer moet je alle aandacht op de weg houden, in het belang van je eigen veiligheid en die van je mede verkeersdeelnemers.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting Chris en Voorkom!, contactpersoon: Johan Krabbedam, 085-0404850, planningvo@chrisvoorkom.nl
Jaar: 2018
Kosten: €300,- (incl. BTW)

Verschijningsvorm

Door een les van ca.100 minuten weet de leerling welke invloed device- en middelengebruik (alcohol en drugs) heeft op zijn/haar gedrag in het verkeer.

Korte karakteristiek

De jongeren worden aan de hand van verschillende werkvormen uitgedaagd om goede keuzes te maken en een duidelijke grens te trekken op het gebied van device en alcoholgebruik in het verkeer. Ze zullen ervaren dat een verkeerde focus en het nemen van risico's gevolgen heeft. Op een positieve manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen handelen. Desgewenst kan een ex-verslaafde worden ingezet. De leerlingen mogen hem/haar dan bevragen op zijn/haar verleden.

Methodiek

Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals stellingen, spelvorm, alcoholbril, kennisquiz, film en focustest. Hierbij wordt het brein van de tiener ‘aan’ gezet, zodat ze actief gaan nadenken over risicogedrag in het verkeer.

Daarnaast is er kennisoverdracht. Hieronder valt kennis over het tienerbrein en kennis over de invloed van middelen. Wat betreft het tienerbrein wordt stilgestaan bij het feit dat tieners gevoelig zijn voor beloning en wat het gevolg is van het feit dat het emotionele gedeelte van het brein tot minstens het 20e levensjaar niet goed samenwerkt met de frontale cortex.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De opdrachtgever vraagt de les aan bij de planning (planningvo@chrisvoorkom) van stichting Chris en Voorkom! De stichting regelt de trainer voor de workshop op de gewenste dag.

De opdrachtgever draagt zorg voor een locatie en presentatiemiddelen (bijvoorbeeld een digibord).

Aanvullende informatie

In de online brochure is meer informatie te vinden, daarnaast is er meer informatie op te vragen via planningvo@chrisvoorkom.nl en de website www.chrisvoorkom.nl.
 

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting door een onafhankelijk bureau uitgevoerd.

Samenvatting

De leerling weet wat gezonde grenzen zijn en hoe deze toe te passen ten aanzien van bewustzijnveranderende middelen en device gebruik in het verkeer. Hoewel het nemen van risico’s bij de puberteit hoort, kunnen de gevolgen van risicogedrag in het verkeer erg groot zijn. Wie meer dan twee glazen gedronken heeft gaat al aantoonbaar minder goed rijden. De leerlingen worden bewust gemaakt dat denken alles nog onder controle te hebben niet hetzelfde is als in controle zijn. Als verkeersdeelnemer moet je alle aandacht op de weg houden, in het belang van je eigen veiligheid en die van je mede verkeersdeelnemers.

© Copyright 2014 CROW