de Verkeersmaquette

Leerlingen van het PrO/VSO ondervinden vaak problemen met het vergaren van kennis uit boeken. Ze leren juist door praktische vaardigheden op te doen. Een groot deel van deze doelgroepen gaat later zelfstandig aan de maatschappij deelnemen. Iedere dag nemen zij deel aan het verkeer en wordt er verwacht dat ze zichzelf kunnen redden. Dit vraagt de nodige inzichten en kennis. Het inoefenen van de verschillende gedrags- en verkeersregels moet vaak aangeboden en herhaald worden. Met de Verkeersmaquette heeft u een makkelijk, praktisch en direct in te zetten product om deze vaardigheden aan te leren en te blijven herhalen.

Praktische informatie

Uitgever: Vriese Educatief Maatwerk, e-mail: info@verkeersmaquette.nl, Laura Verbruggen / Carolus de Jong, 0613973259 / 0610839274 
Jaar: 2019
Kosten: € 1350,- (incl. BTW)


Verschijningsvorm

De Verkeersmaquette is een onderdeel van een uitgebreide verkeerseducatielijn voor het PrO/VSO.
Met de verkeersmaquette kunt u eenvoudig een verkeerssituatie nabootsen en uitleg geven over de verkeersregels.
Doordat het van PET-G polyester gemaakt is kan het tegen een stootje, is het krasvast en makkelijk schoon te maken. De grondplaten zijn voorzien van een antislip laag.
De verkeersborden en verkeersdeelnemers kunnen vrij over de hele maquette verplaatst worden, waardoor vrijwel elke situatie na te maken is.
Alle onderdelen zijn full colour geprint.
De verkeersmaquette wordt geleverd in een luxe opbergkoffer.
De Verkeersmaquette sluit aan op alle bestaande theoretische verkeersmethodes en kan daarnaast op zichzelf staand gebruikt worden, maar is zoals eerder vermeld ook onderdeel van een uitgebreide educatielijn voor het PrO/VSO van Smit Rijschoolservice.

Deze verkeersmethode bestaat uit een handleiding, werkboeken, digitaal lesmateriaal en oefenexamens. Dit alles met als doel het behalen van rijbewijs B.
De lesstof in deze verkeersmethode kan op school klassikaal aangeboden worden in wekelijkse lessen, maar ook individueel door leerlingen op eigen tempo zelf gedaan worden.
 

Korte karakteristiek

Met behulp van de verkeersmaquette krijgen leerlingen inzicht in verschillende (complexere) verkeerssituaties. Ze kunnen met de verkeersmaquette  de nagebouwde  situaties in de klas rustig bekijken en bespreken.

De verkeersmaquette bestaat uit twaalf verschillende wegdelen in de vorm van puzzelstukken. Hierdoor is het mogelijk om verschillende wegdelen aan elkaar te koppelen en zo de complexiteit van de verkeerssituaties op te bouwen.

Een greep uit de mogelijke verkeerssituaties:

Gelijkwaardig kruispunt;
Voorrangskruispunt;
Uitritconstructie;
Onverharde weg;
Voetgangersoversteekplaats:
Vrijliggende fietspaden;
Fietsstroken;
Afbuigende voorrangsweg;
Trambaan.
M

Op de grondplaten kunnen de verschillende verkeersborden en verkeersdeelnemers neergezet worden en zijn vrij te verplaatsen,  waardoor de meeste situaties besproken kunnen worden.
Er kan worden ingezoomd op een specifieke verkeersregel, een specifieke categorie weggebruikers. Daarnaast kan er worden gekozen om een meer ingewikkelde situatie na te maken om zo het verkeersinzicht en gevaarherkenning te vergroten.
 

Methodiek

De leerlingen van het PrO/VSO leren niet door alleen theoretische lesstof tot zich te nemen, maar juist door praktisch bezig te zijn en het voor zich te zien.

In de veiligheid van de klas maken ze kennis met de verkeerssituaties die ze buiten tegen kunnen komen als bestuurder. Ze leren weloverwogen keuzes te maken in hun gedrag als verkeersdeelnemer en te beargumenteren waarom ze een bepaalde keuze maken.

Voor aanvang van een rijles is het mogelijk om een verkeerssituatie uit te leggen en voor te bereiden, waarna er tijdens de rijles praktisch geoefend kan worden.
 
Met de Verkeersmaquette kunnen leerlingen op een laagdrempelige manier voorbereid worden op deelname aan het verkeer als bestuurder.
 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

In de koffer van de Verkeersmaquette zit alles wat u nodig hebt om een verkeerssituatie na te maken. Het enige wat u nodig heeft zijn twee leerlingtafels om het op klaar te zetten. Door de handige indeling van de koffer zijn grondplaten, verkeersborden en weggebruikers snel en makkelijk erbij te pakken.

De Verkeersmaquette kan als zelfstandig product worden ingezet. Daarnaast is het ook als ondersteunend materiaal te gebruiken bij alle theoretische verkeermethodes.
Na een rijles kan het ook gebruikt worden om een voorgevallen verkeerssituatie nog eens uit te leggen of te verduidelijken.
 
De Verkeersmaquette sluit 100% aan bij de verkeersmethode RIjbewijs B/ML van Smit Rijschoolservice.
 

Aanvullende informatie


Evaluatieonderzoek

Er heeft (nog) geen effectmeting plaatsgevonden.


Samenvatting

Leerlingen van het PrO/VSO ondervinden vaak problemen met het vergaren van kennis uit boeken. Ze leren juist door praktische vaardigheden op te doen.

Een groot deel van deze doelgroepen gaat later zelfstandig aan de maatschappij deelnemen. Iedere dag nemen zij deel aan het verkeer en wordt er verwacht dat ze zichzelf kunnen redden. Dit vraagt de nodige inzichten en kennis.

Het inoefenen van de verschillende gedrags- en verkeersregels moet vaak aangeboden en herhaald worden.

Met de Verkeersmaquette heeft u een makkelijk, praktisch en direct in te zetten product om deze vaardigheden aan te leren en te blijven herhalen.
 

© Copyright 2014 CROW