BlindSpot 2K 16

Een les voor scholieren in bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school waarbij via gebruik van maquette en het maken van een rap op muziek het principe van de 'dode hoek' bij vrachtwagens wordt geleerd.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting ★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever:  EdComm / Traffic Skills
Jaar:  2016
Kosten:  op aanvraag
 

Verschijningsvorm

Een les over de dode hoek die in de klas wordt gegeven. De les bestaat uit drie onderdelen. De onderdelen zijn een quiz, rijden met een vrachtwagen op een maquette en het maken van een rap.
 

Korte karakteristiek

Deze les is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en brugklassen van het voortgezet onderwijs. De les wordt in de klas gegeven. Er wordt gewerkt met een maquette met daarop op schaal een modelvrachtwagen 1: 15, overige voertuigen en mensfiguren. Op  de maquette zijn kruispunten en een rotonde afgebeeld. In de cabine is een draaibare camera gemonteerd, verbonden met een groot TV-scherm of met het digitale bord in de klas. Op die manier kunnen de leerlingen, als met de ogen van de chauffeur, precies zien wat een chauffeur van een groot voertuig voor, achter en rondom zijn wagen ziet als de chauffeur gaat rijden.
De zeer interactieve les wordt ingeleid met een eigentijdse 10-vragenfilmquiz en beëindigd met een door de leerlingen zelfgemaakte rap, gelardeerd met een door de producent zelf ontwikkeld en steeds weerkerend refrein waardoor de boodschap (= doelstelling van de les) stevig verankerd wordt: blijf al fietsend tenminste 4 meter rechtsachter en zwaar voertuig.
 

Methodiek

De hele klas wordt geactiveerd om mee te doen. Tafels worden aan de kant gezet, zodat de leerlingen direct contact hebben met het hele gebeuren.
De jongens en meisjes mogen eerst een 10-vragenfilmquiz beantwoorden. Die film is door de producent gemaakt en laat reële verkeerssituaties zien. Na iedere scene krijgen de leerlingen  een beperkte tijd om de bijbehorende vraag te beantwoorden. Ze zien de tijdmeter lopen. Immers, in het gewone verkeer moet je ook in een splitsecond reageren. Direct na de beantwoording wordt het goede antwoord getoond in groene kleur.
Het foute antwoord is rood gekleurd.
Waar iets nog niet duidelijk was, worden een of meerdere vragen nog eens besproken.
 
Vervolgens wordt een ritje met de model vrachtwagen gemaakt.
Voor specifieke taken is “hulp” nodig van de klas.
Leerlingen stellen een verkeerssituatie op in de maquette. Hierbij geven ze voetgangers en/of fietsers een plaats in de buurt van de vrachtwagen.
Leerlingen kunnen vanuit vogelperspectief en vanuit de modelvrachtwagen op het smartboard gelijktijdig zien wat er verandert in het zicht van een chauffeur als deze gaat rijden. En hoe het veranderende gezichtsveld van de chauffeur van invloed kan zijn op het gedrag van medeweggebruikers in de nabijheid van zijn voertuig.
 
De situaties op de maquette zijn zodanig geconstrueerd, dat veel gevaarlijke verkeerssituaties aan bod kunnen komen. Het camerasysteem maakt het mogelijk om in het groot weer te geven wat de chauffeur via zijn linker- of zijn rechterspiegel (niet) kan zien.
Om alle leerlingen betrokken te houden, worden de hierboven genoemde specifieke taken  tijdens de sessie af en toe overgedragen aan andere leerlingen
 
Tenslotte worden de leerlingen uitgenodigd zelf een rap te maken over dit onderwerp. Geschoolde rappers begeleiden hen daarin. Er is steeds een vast refrein waarin expliciet wordt aangegeven dat je tenminste vier meter achter een zwaar voertuig moet blijven.
Zo blijft de boodschap uiteindelijk hangen

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In januari / februari 2016 is in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen een effectmeting gedaan.  Daarbij is aangetoond dat het gebruik van de rap in de les een significante verbetering in het verkeersgedrag rondom een vrachtwagen bevordert.
Later in het jaar 2016 zal met medewerking van de Universiteit van Nijmegen ook het gebruik van de modelvrachtwagen in de les worden geëvalueerd. De producent hoopt daarbij aan te tonen dat de hier beschreven les minstens zo goed, zo niet beter, beklijft als een les met een echte vrachtwagen
Ook Crow zal de les in 2016 gaan toetsen aan de educatieve checklist.
 

 

© Copyright 2014 CROW