Blikveld

Tijdens Blikveld gaan jongeren door middel van een gevaarherkenningtraining en een rollenspel aan de slag met de thema’s onervarenheid en snelheid in het verkeer. Tijdens de videotraining gaan jongeren aan de slag om gevaarlijke situaties en verkeersdeelnemers te herkennen. In het rollenspel gaan jongeren in de rol van de politie, buurtbewoners of hun familie kruipen en vanuit hun rol in gesprek over te snel rijden.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting TeamAlert,  tel. 030-2232893 info@teamalert.nl
Jaar: 2018
Looptijd: 90 minuten
Kosten: De kosten bedragen €2.000,- inclusief BTW

Verschijningsvorm

Blikveld is een verkeerseducatieproject voor mbo-, hbo- en universitaire studenten. Het project bestaat uit twee modules die elk 45 minuten duren. De modules kunnen gezamenlijk afgenomen worden, maar ook los van elkaar. Het betreft peer-to-peer educatie waarbij jongeren lesgeven aan jongeren. 

Korte karakteristiek

Blikveld is één van de educatieve verkeersprojecten van TeamAlert. Binnen projecten gaat TeamAlert het gesprek aan met jongeren over maatschappelijke thema’s. Bij Blikveld gaan studenten in twee modules aan de slag met de thema’s onervaren bestuurders en snelheid. Het project wordt uitgevoerd door onze peers: jongeren tussen de 16 en de 24 jaar die als rolmodel dienen voor de jongeren die deelnemen aan het project. TeamAlert werkt met de peer-to-peer methode zodat jongeren positief beïnvloed worden door leeftijdsgenoten.

Module 1: ‘Vooruitblik’ richt zich op het gebrek aan rijervaring. In een korte introductie maakt TeamAlert jongeren bewust van hun kwetsbare positie als beginnende bestuurder. Vervolgens leren jongeren door middel van een bewezen effectieve videotraining risico’s op de weg beter in te schatten. De training wordt online aangeboden en leerlingen kunnen deze, onder begeleiding van medewerkers van TeamAlert, maken via een laptop of tablet.

De jongeren krijgen acht verschillende verkeerssituaties te zien, waarbij zij moeten voorspellen hoe een situatie af zou kunnen lopen. Hiermee trainen zij vaardigheden die lastig zijn voor jongeren, waaronder vooruitdenken in het verkeer. Elke situatie wordt ingeleid met een filmpje waarin je actief deelnemer bent op de weg. Het beeld gaat voordat er een incident plaatsvindt op zwart. Aan de deelnemer wordt gevraagd om de mogelijke gevaren in te schatten en op te sommen.

Module 2 ‘Blikopener’ richt zich op gedrag dat veel jonge bestuurders vertonen: te hard rijden. Jongeren praten aan de hand van quizvragen over hun eigen ervaring. Door een rollenspel te spelen leren zij zich in te leven in anderen en overtuigen zij zichzelf vanuit deze rol van het gewenste gedrag: je houden aan de maximale snelheid. Tot slot gaan de jongeren een deal aan met zichzelf om veiliger deel te nemen aan het verkeer.

Methodiek

1. Videotraining
Methode: Jongeren leren door middel van een bewezen effectieve videotraining risico’s op de weg beter in te schatten. De training wordt online aangeboden en leerlingen moeten, onder begeleiding van medewerkers van TeamAlert, deze volgen via een (eigen) laptop of tablet. De jongeren krijgen acht verkeerssituaties te zien, waarbij zij moeten voorspellen hoe deze af zouden kunnen lopen. De verkeerssituatie bestaat uit twee opties: ofwel is het zicht afgedekt waardoor het overige verkeer niet tot nauwelijks zichtbaar is, ofwel zijn er onvoorspelbare andere weggebruikers aanwezig waarmee de jongeren rekening moeten houden. Hiermee trainen jongeren vaardigheden die lastig zijn voor de beginnende bestuurder: vooruitdenken in het verkeer. Elke situatie wordt ingeleid met een filmpje waarin je actief deelnemer op de weg bent. Het beeld gaat bij elk fragment op zwart, vlak voordat er een inci-dent plaatsvindt. Aan de deelnemer wordt gevraagd om de mogelijke gevaren in te schatten en deze aan te geven op een invulformulier. Achteraf wordt de training nabesproken met de medewerkers van TeamAlert. Door in te spelen op de eigen ervaringen en deze te koppelen aan de eerder genoemde feitjes worden de jongeren bewust over hun eigen gedrag en wordt hun kennisniveau over de gevaren als beginnend bestuurder verhoogd. De dagelijkse praktijk wordt hierdoor gekoppeld aan de verkregen kennis uit de training.

2. Mijn ervaring
Methode: De studenten delen hun eigen ervaringen en gedrag op het thema snelheid. Op deze manier betrekken de studenten het project meer op hun eigen situatie en gedrag. Door het bespreken van feiten over het verkeer en snelheid die aansluiten bij de ervaringen van de studenten, wordt gewerkt aan het kennisniveau van de studenten.

3. Rollenstorm
Methode: Rollenstorm is een combinatie van klassiek brainstormen en rollenspellen spelen. De studenten gaan dus niet zomaar brainstormen, maar doen dit in de rol van een ander. Studenten leven zich in in een andere groep personen (jongeren zelf, politie, buurtbewoners met kinderen of vrienden en familie). Vanuit dat perspectief gaan studenten met elkaar in gesprek over te hard rijden. Dit kan enorm veel inzicht verschaffen in wat andere mensen drijft en waarom zij zich gedragen zoals ze dat doen. Door het zelf formuleren van argumenten vanuit verschillende rollen overtuigen de jongeren zichzelf om zich verkeersveilig te gedragen en zich aan de snelheidslimiet te houden. Dit gedragsmechanisme heet ook wel self-persuasion.

4. Deal
Methode: De studenten verbinden zich aan de afspraak in de vorm van een implementatie-intentie: een concreet geformuleerd goed voornemen wat haalbaar is en uitgevoerd wordt op een aangegeven tijdstip. In dit geval is de intentie het houden aan de aangegeven snelheid tijdens het besturen van een auto. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De opdrachtgever kan kiezen tussen één of beide modules. Wanneer u kiest voor 1 module, kunnen er maximaal zes sessies en minimaal drie sessies van 45 minuten plaatsvinden. Per sessie neemt één klas deel aan Blikveld (minimaal 20 en maximaal 30 leerlingen). Wanneer u kiest voor beide modules, kunnen er maximaal drie en minimaal twee sessies gehouden worden. De opbouwtijd bedraagt 30 minuten en er wordt gebruik gemaakt van één lokaal. Wanneer gekozen wordt voor module 1, zorgt de school voor een computerlokaal of genoeg laptops voor de studenten om de videotraining te volgen. 

Aanvullende informatie

Samenvatting 

Tijdens Blikveld gaan jongeren door middel van een gevaarherkenningtraining en een rollenspel aan de slag met de thema’s onervarenheid en snelheid in het verkeer. Tijdens de videotraining gaan jongeren aan de slag om gevaarlijke situaties en verkeersdeelnemers te herkennen. In het rollenspel gaan jongeren in de rol van de politie, buurtbewoners of hun familie kruipen en vanuit hun rol in gesprek over te snel rijden.  

© Copyright 2014 CROW