Aááááargh!!. Aandacht voor Mobiel en Fiets / Mobiel in de hand, fiets aan de kant

Aááááargh!! Aandacht voor Mobiel en Fiets” is een lesprogramma voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. In deze les ervaart elk kind in de klas dat je echt geen twee dingen tegelijk kunt doen, omdat de aandacht maar op één ding gericht kan zijn. Die ervaring vindt vervolgens zijn toepassing op de virtuele fietssimulator: inderdaad mobiel en fiets, dat gaat echt niet samen Door middel van het samen maken en instuderen van een Rap wordt deze ervaring nog eens opgeslagen in het geheugen . Het refrein ligt vast en is ontwikkeld door onze rap-docenten. Met name het refrein slijpt de boodschap in: om nooit meer te vergeten!

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting ★★★

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Traffic Skills / EdComm vof. Contactpersoon: Josian Weegenaar tel.0644123629 e-mail: josianw@gmail.com   
Jaar:  2018
Kosten:  op aanvraag
 

Verschijningsvorm

Let op: Het product wordt ook uitgegeven onder de naam 'Mobiel in de hand, fiets aan kant'.

Aááááargh!!. Aandacht voor Mobiel en Fiets” kan in één lesuur worden gegeven in het klaslokaal.
 

Korte karakteristiek

Deze les bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Leerlingen lossen in wedstrijdvorm een zinzoeker op die betrekking heeft op het onderwerp “Mobiel en Fiets”
 • We laten ze m.b.v. middelen uit de klas in spelvorm ervaren dat twee dingen tegelijk doen, niet mogelijk is
 • Ze maken een tochtje op de Trafficskills  fietssimulator waarbij ze ervaring opdoen met het feit dat mobielgebruik tijdens het fietsen niet samengaan
 • Ze maken samen met onze docent een pakkende Rap waarvan met name het refrein in het geheugen blijft hangen 


Methodiek

Didactische werkvormen:

 • Onderwijsleergesprek
 • Discussie
 • Spel / improvisatie m.b.v.  een “zinzoeker”
 • Ervaren m.b.v. diverse eenvoudige middelen uit de klas en elektronische apparatuur dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen
 • Ervaren op de Trafficskills Fietssimulator (dat mobiel en fiets niet samen kunnen gaan)
 • Kennisoverdracht door het gezamenlijk bekijken en bediscussiëren van hetgeen ervaren werd
 • Rapmuziek om boodschap in te slijten
In de lessen spelen de docenten in op de mogelijkheden die alle leerlingen hen, onbewust, bieden:
 • Onbewust waarnemen
 • Onbewust verwerken
 • Onbewust beslissen
 • Onbewust beïnvloeden
 • Effect van muziek
 
Ook andere gedragswetenschappelijke inzichten spelen een rol:
 • Selfpersuation / peer influence
 • Attitude en risicoperceptie
 • Voorkomen van groepsgedrag
 • Associaties / Taal
 • Attitude en risicoperceptie
 • Doelgedrag gerichte vraagstelling


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

 • Dit programma kan in het leslokaal worden geven.
 • Indien er een speellokaal beschikbaar is, wordt daar de voorkeur aan gegeven
 • Met de school wordt door de planner een afspraak gemaakt wanneer Trafficskills een les kan komen geven
 • Onze planner Josian is aanspreekpunt en is altijd bereikbaar via 06-44123629
 • Er hoeft door de schooldocent in principe niets te worden voorbereid tenzij die daar zelf behoefte aan heeft
 • Onze docent werkt geheel zelfstandig en heeft geen enkele hulp van de school nodig
 • Er wordt uitsluitend eigen materiaal van Trafficskills gebruikt
 • Aansluiting op internet o.i.d. is dus niet nodig
 • Opbouw van materiaal gebeurt binnen twintig minuten na binnenkomst


Aanvullende informatie


Evaluatieonderzoek

Zoals bij alle lessen van Trafficskills zal ook dit programma op een wetenschappelijke manier op effect worden gemeten door de Radboud Universiteit van Nijmegen onder leiding van de gedragswetenschapper die aan Trafficskills verbonden is.

© Copyright 2014 CROW