Tools

Voor het beïnvloeden van gedrag en het meten daarvan zijn er verschillende tools beschikbaar. Op deze pagina belichten we er een aantal waar CROW bij betrokken is of is geweest:

Toolkit permanente verkeerseducatie

Een tool om het verkeerseducatieve product te vinden dat past bij de doelgroep en het gedrag dat u wilt bevorderen of aanpakken.

Ga naar de Toolkit »
 

Sumo

Sumo is een instrument/stappenplan dat in eerste instantie is ontwikkeld om reisgedrag te beïnvloeden. Met Sumo bouwt, volgt en evalueert u projecten stap voor stap. De stappen volgen elkaar logisch op. Het draait niet alleen om de maatregelen, maar juist om de gebruikers en hun gedrag. Met de stappen van Sumo werkt u via ander gedrag toe naar effecten als bijv. minder autokilometers, minder parkeeroverlast en minder uitstoot. Door vanaf het begin te bepalen wat voor gedrag u wilt veranderen, kunt u de activiteiten en effectmeting meteen goed uitvoeren.

Meer informatie over Sumo »
 

MaxEva

MaxEva is een interactieve webtool voor evaluaties op het gebied van mobiliteitsmanagement. MaxEva helpt bij het bepalen van de data die nodig zijn om effecten in beeld te brengen. En berekent automatisch effecten zoals reductie van autokilometers en CO2.

Meer informatie over MaxEva »
 
 

© Copyright 2014 CROW