De Verkeersonderneming start onderzoek naar rijgedrag 27 sep 2017

    Door het gedrag van automobilisten te analyseren wil De Verkeersonderneming meer inzicht krijgen in het effect van gedrag op het ontstaan van files.

    Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden, zoals weer en verkeer, geen file ontstaat. De Verkeersonderneming wil daarom om samen met marktpartijen meer  duidelijkheid krijgen over het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot december 2017 onderzoeken drie partijen en de ANWB welk effect het rijgedrag van automobilisten heeft op de doorstroming, en hoe dat te be├»nvloeden is. De partijen willen meer inzichten krijgen op oorzaken van files, het rijgedrag van automobilisten en hoe je dat kunt meten en de mate waarin automobilisten te be├»nvloeden zijn.

    Connected

    Maximaal 250 automobilisten in de regio Rotterdam kunnen gratis gebruik maken van ANWB Connected service als ze meedoen met het onderzoek rijgedrag. Het gaat om automobilisten die minstens een keer per week bij voorkeur in de spits op de ring van Rotterdam rijden. De connector meet onder andere het rijgedrag, of er iets mis is met de auto en registreert de ritten. In ruil daarvoor worden de verzamelde data geanonimiseerd en zonder exacte begin- en eindpunten gebruikt voor onderzoek naar de relatie tussen rijgedrag en het ontstaan van files. De Verkeersonderneming startte begin dit jaar al met onderzoek naar de invloed van gedrag op files.     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW