Nieuwe elektrische vervoermiddelen alleen op privéterrein 14 sep 2016

  Nieuwe vervoermiddelen zoals het hoverboard en het airwheel mogen niet de openbare weg op. Bovendien is er eigenlijk een verzekering voor nodig.

  De rage van dit jaar, het hoverboard of airboard, mag niet de openbare weg op. Dat geldt ook voor het airwheel. Sommige elektrisch aangedreven steppen zijn wel toegelaten op de openbare weg. Het vakblad Verkeersknooppunt onderzocht in welke voertuigcategorieën de nieuwe motorvoertuigen vallen.

  Buitengewone bromfietsen

  De Wegenverkeerswet bepaalt via de Europese verordening EG 168/2013 dat bepaalde voertuigcategorieën alleen de openbare weg op mogen als ze officieel zijn toegelaten. Sommige soorten voertuigen, zoals de Segway, vallen echter buiten de bestaande categorieën, omdat ze bijvoorbeeld zelfbalancerend zijn, of geen zadel of stoel hebben. Sinds 2011 kan het Ministerie van IenM voertuigen toelaten als ‘buitengewone bromfietsen’, mits ze aan deze regels voldoen. Het ministerie kan op verzoek van de fabrikant voertuigen toelaten als ‘bijzondere bromfiets’. Op die manier zijn de Segway, de elektrische driewieler en de elektrische step toegelaten.

  Deugdelijke stuurinrichting

  De populaire hoverboards en de eenwielige airwheel komen niet in aanmerking voor goedgekeuring via de Europese verordening omdat ze  ‘zelfbalancerende voertuigen’ zijn. Omdat een deugdelijke stuurinrichting ontbreekt, komen ze ook niet in aanmerking voor de status als ‘bijzondere bromfiets’. Verkeersknooppunt merkt bovendien op dat deze voertuigen vanwege de elektrische voortbeweging wel motorvoertuigen zijn, en dus op grond van de Wet Aansprakelijkheidsvoorzieningen als motorrijtuigen verzekerd zouden moeten zijn.     

   


   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW