Kom naar de Dag van het gedrag 18 okt 2017

  De Rijksoverheid maakt in toenemende mate gebruik van gedragskennis om beleid te maken. De nieuwste resultaten worden 23 november gepresenteerd op de Dag van het gedrag.

  Gedrag is van alle tijden, er vragen over stellen ook. Nog vrij nieuw is dat de Rijksoverheid in toenemende mate kennis van gedrag gebruiken om beter beleid te maken, om mensen te stimuleren betere keuzen te maken - 'as judged by themselves', voegen Thaler & Sunstein daaraan toe. De gedragswetenschappen leren dat het beeld van de mens als bewuste, rationele beslisser niet compleet is. Met kennis van gedrag beleid maken betekent het breed in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het gedrag. Dit stelt de overheid in staat om beleid slimmer en effectiever in te richten.

  Benieuwd naar de resultaten van deze jongste overheidspogingen? Meer weten over gedragskennis en beleid? Op zoek naar inspiratie om zelf aan de slag te kunnen? Op donderdag 23 november 2017 organiseert BIN NL een eerste 'Dag van het gedrag' in de Fokker Terminal in Den Haag.

  Over de Dag

  De Dag heeft tot doel kennis en ervaringen te delen, nieuwe inzichten en perspectieven op het vlak van gedragskennis te ontwikkelen, het onderlinge netwerk te versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

  Hoofdsprekers zijn Rick van Baaren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding en communicatie, en Matthijs van Leeuwen, docent sociale beïnvloeding. Samen proberen ze de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Op de Dag zetten ze ons aan het denken over de volgende stappen in het toepassen van gedragskennis.

  Ook zijn er volop deelsessies over wetenschap en kennis, praktijk en beleid, kunst en design en is er veel ruimte om elkaar te spreken, presenteert de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuiskunde (KVS) haar jaarlijkse publicatie (de Preadviezen) en BIN NL zijn eerste overzicht van activiteiten en resultaten.

  De Dag van het gedrag is bedoeld voor beleidsmakers, uitvoerders, toezichthouders, wetgevingsjuristen en communicatiedeskundigen op alle overheidsniveaus en voor geïnteresseerden uit wetenschap, kennisinstellingen en adviesbureaus.

  Dag van het gedrag

  23 november 2017, Fokker Terminal, Den Haag
  Voor meer informatie bezoek de site.
  Aanmelden kan online.

  Voor vragen kunt u mailen naar dagvanhetgedrag@minez.nl

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW