Steeds meer ouderen met rijbewijs 13 okt 2016

  49 Procent van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft een rijbewijs. Het aandeel ouderen met een rijbewijs neemt toe.

  Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs. Dat percentage is een stuk lager dan bij 60- tot 75-jarigen, waarvan 84 procent in het bezit is van een rijbewijs. Het autorijbewijsbezit het hoogst onder veertigers en vijftigers; bijna 90 procent van hen heeft een rijbewijs. Dat meldt het CBS.

  Meer ouderen

  Op 1 januari 2016 waren er bijna 11 miljoen Nederlanders met een autorijbewijs. Onder hen waren 645 duizend rijbewijsbezitters van 75 jaar of ouder, minder dan 6 procent van het totaal aantal mensen met een rijbewijs. Het aantal 75-plussers met een rijbewijs is de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn, maar ook het percentage ouderen met een rijbewijs is gestegen. In 2014 had 45 procent van hen een rijbewijs, begin dit jaar 49 procent. Automobilisten en motorrijders vanaf 75 jaar moeten zich elke vijf jaar medisch laten keuren voor verlenging van hun rijbewijs. In 2014 is deze keuringsleeftijd verhoogd van 70 naar 75 jaar.

  Auto en motor

  Van de 75-plussers met een autorijbewijs bezit driekwart een of meerdere auto’s. Daarmee is het autobezit door 75-plussers toegenomen. Ze bezitten vaker een auto dan jongeren (18 tot 25 jaar) maar minder vaak dan personen van 25 tot 75. Bijna acht procent van de 75-plussers heeft een motorrijbewijs, van wie bijna 5 procent zelf een motor heeft.

  Bromfiets

  Ruim de helft van de 75-plussers heeft een bromfietsrijbewijs. De meesten daarvan hebben dat automatisch, doordat ze in bezit zijn van een auto- of motorrijbewijs. Ongeveer 13 duizend 75-plussers bezit alleen een bromfietsrijbewijs. Slechts vier procent van de 75-jarigen met een bromfietsrijbewijs was begin 2016 ook eigenaar van één of meer van dit type voertuigen, meestal een snorfiets.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW