Mobiliteitsbeeld 2016 online 26 okt 2016

  Het KiM verwacht de komende jaren een flink reistijdverlies. Het woon-werkverkeer tussen de grote steden groeit, het fietsgebruik ook.

  Volgens de berekeningen van het KiM, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, stijgt het reistijdverlies met veertien procent in 2016, en met ongeveer vier procent per jaar in de periode van 2017 tot en met 2021. Daarmee komt de congestie in 2021 38 procent hoger uit dan in 2015.

  Grote steden

  De groei van het autoverkeer is vooral te vinden op de wegen tussen de grote steden. Het woon-werkverkeer van en naar met name Amsterdam, Utrecht en Rotterdam neemt flink toe. Dat komt vooral omdat de inwoners van deze steden vaker buiten hun woonplaats werken. Daarnaast zitten we, ondanks alle carpoolcampagnes, steeds vaker alleen in de auto. Het aantal reizigerskilometers als passagier is tussen 2005 en 2015 met dertien procent afgenomen.

  Ov-kilometers

  Sinds 2005 is het aantal fietskilometers met elf procent toegenomen. Dat is voor een flink deel te danken aan de elektrische fiets, die steeds meer gebruikt wordt, ook door jongere mensen.
  Het aantal treinkilometers nam tussen 2005 en 2015 met bijna 22 procent toe. In 2015 reisden alle Nederlanders 18,5 miljard kilometer per trein. Daarnaast maakten we ook nog vijf miljard reizigerskilometers per bus, tram en metro in 2015. Voor het eerst sinds 2011 heeft het KiM voor deze data weer gebruik gemaakt van geanonimiseerde data uit de OV-chipkaart.

  Het hele Mobiliteitsbeeld 2016 is hier online te lezen.


   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW