Meer kennis nodig voor zakelijk autodelen 14 okt 2015

  Dat concludeert Mobility Mixx, aanbieder van mobiliteitsproducten, naar aanleiding van de uitkomsten van een online survey onder 1100 gebruikers van zakelijke deelauto’s. Mobility Mixx wil de komende jaren extra inzetten op het wegwerken van deze kennisachterstand in het bedrijfsleven.

  88% Van de werknemers in Nederland heeft geen leaseauto tot zijn beschikking, maar maakt wel af en toe een zakelijke reis. Toch blijft de inzet van zakelijke deelauto's door bedrijven nog beperkt. Bedrijven kiezen er meestal voor om hun werknemers zakelijke reizen te laten maken met het ov of met hun privéauto, waarna de reiskosten gedeclareerd kunnen worden.
   

  Privéauto

  Volgens Mobility Mixx-directeur Paul Wessels is dit vreemd, want vooral aan het gebruik van privéauto’s zijn veel nadelen verbonden, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wessels: “Zakelijke kilometers, ook in de privéauto, vallen onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Die krijgt achteraf allerlei declaraties die administratief verwerkt moeten worden, wat kostbaar is en de transparantie van de bedrijfskosten niet ten goede komt. Zakelijk gebruik van de privéauto is bovendien duur voor de werknemer, omdat die maar 19 cent vergoed krijgt terwijl de werkelijke kosten per kilometer ruim het dubbele zijn. Mensen zijn zich hier vaak niet van bewust.”
   

  Rompslomp

  Om meer inzicht te krijgen in de obstakels die bedrijven ervaren om zakelijke deelauto’s in te zetten deed Mobility Mixx afgelopen maand onderzoek onder gebruikers van zakelijke deelauto’s. Wessels: “We wisten al dat veel bedrijven nog steeds denken dat het inzetten van zakelijke deelauto’s veel rompslomp is. Dankzij de huidige technologie kunnen voorheen tijdrovende zaken als ritadministratie, beheer, sleuteluitgifte en het managen van de beschikbaarheid worden uitbesteed. Het inzicht dat je er met technologie alleen niet bent, is nieuw. Instelling en gedrag van de berijders zijn een minstens zo belangrijke succesfactor.”
   

  9+ ervaring

  Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers vooral behoefte hebben aan heldere spelregels voor het gebruik van zakelijke deelauto’s. Wessels: “Bedrijven blijven nog teveel hangen in de basis, zoals voldoende auto’s en een laagdrempelig reserveringssysteem. Belangrijk, maar voor een echte 9+-ervaring blijkt ook een professionele deelautoregeling nodig die gedrag van en gebruik door meerdere chauffeurs in goede banen leidt. Juist in het afdwingen van bepaalde omgangsvormen, zoals tijdig bellen met de klantenservice als je te laat terug bent, tijdig annuleren en de auto schoon achterlaten met minimaal een halfvolle tank, is nog veel winst te behalen.”


  Green Deal

  Begin juni werd de Green Deal Autodelen ondertekend. Mobility Mixx is aangesloten bij het Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, een van de ondertekenaars van de Green Deal Autodelen. De deelnemende partijen willen dat er al over drie jaar een netwerk van 100.000 deelauto’s beschikbaar is. “Dat is bij het huidige kennisniveau in de markt geen vanzelfsprekendheid”, zegt Paul Wessels. “Dat lukt alleen als het bedrijfsleven het voortouw neemt. De nu gesloten Green Deal zet in op het vergroten van de bekendheid van autodelen en het opbouwen en delen van kennis en data. Dat zal hard nodig zijn, want alle goede bedoelingen ten spijt is er nog steeds te weinig kennis bij het brede bedrijfsleven over hoe je een zakelijke deelauto op een goede manier inzet. Ik ben dan ook een groot voorstander van een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd. Zonder een dergelijk vehikel blijft gebrek aan kennis de achilleshiel van deze Green Deal.”

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW