In een auto van de zaak zit meestal een man 24 okt 2015

  Volgens het CBS [link] hoort bij 7% van de 7,7 miljoen banen een auto van de zaak. Dit aandeel is nauwelijks veranderd sinds 2008. De sectoren informatie en communicatie, bouwnijverheid, specialistische zakelijke diensten (denk daarbij aan reclamebureaus, speur- en ontwikkelingswerk, markt- en opinieonderzoekbureaus) en energievoorziening leverden het grootste aandeel. Het zijn doorgaans bedrijfstakken waar overwegend mannen werken.

  Vrouwen

  In bedrijfstakken waar meer dan 60 procent vrouwen werkzaam zijn, rijden werknemers minder vaak rond in een auto van de zaak. Een uitzondering is de ‘overige dienstverlening’. In 2014 lag het aantal auto's van de zaak in die branche dicht bij het landelijke gemiddelde van 1 op de 9 mannelijke werknemers tegen 1 op de 39 vrouwelijke werknemers. Waar het grote verschil tussen mannen en vrouwen vandaan komt, is niet duidelijk.

  Mannen

  In sectoren waarin mannen duidelijk de overhand hebben, is het beeld minder eenduidig. Zo is het aandeel auto’s van de zaak in de sector vervoer en opslag vrij laag, zowel voor mannen als voor vrouwen. Bij informatie en communicatie ligt het aandeel voor beide geslachten aanzienlijk hoger dan de gemiddelden voor Nederland.

  Leeftijd

  Bekeken naar leeftijd was in 2014 de groep van 40 tot 50 jaar met een auto van de zaak het grootst. Twintigers en zestigplussers rijden het minst vaak in een auto van de zaak. Relatief – dus vergeleken met alle leeftijdgenoten die voor een baas werken – is het aandeel van twintig- tot dertigjarigen het kleinst. Het aantal zestigplussers met een auto van de zaak is nog lager, maar het percentage is groter, omdat er in verhouding weinig oudere werknemers zijn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW