Fiets- en loopcampagnes beter evalueren 28 okt 2015

  Lopen en fietsen worden steeds belangrijker; de helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. Sinds 2004 zijn Nederlanders vaker en verder gaan fietsen (+9 procent) en lopen (+13 procent). Dat schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) in de publicatie 'Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit'. De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek en analyses op verschillende datasets over mobiliteit, zoals het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het Centraal Bureau van de Statistiek.

  E-bike

  De e-bike is verantwoordelijk voor een groeiend deel van onze fietskilometers. Niet alleen recreƫrende ouderen hebben de fiets ontdekt, ook forenzen en scholieren. Het is het enige type fiets waarvan de verkoop in de lift zit.

  Studentensteden

  Nederlanders fietsen en lopen vaker en verder. Zo zijn ze meer gaan fietsen voor woon-werkverkeer, maar minder voor winkelen. Er zijn wel grote regionale verschillen. In de vier grote steden wordt bijvoorbeeld verhoudingsgewijs minder gefietst en meer gelopen dan in veel van de middelgrote steden. Zo is het aandeel fietsen in Rotterdam 14 en in Den Haag 18 procent, terwijl in de studentensteden Leiden, Groningen, Zwolle en Leeuwarden meer dan 40 procent van alle lokale verplaatsingen per fiets wordt afgelegd.

  Vrouwen fietsen meer

  Daarnaast spelen persoonskenmerken het fiets- en loopgedrag. Niet-westerse allochtonen lopen twee keer zoveel als autochtonen, maar fietsen veel minder. Vrouwen fietsen en lopen significant meer dan mannen. Het KiM vermoedt dat dit komt omdat vrouwen veel vaker parttime werken.

  Tweede plaats

  Met al dat lopen en fietsen staan de Nederlanders op de tweede plaats in het gebruik van deze active modes. De Zwitsers, die veel lopen, staan op de eerste plaats. Nederland gaat binnen Europa nog steeds aan kop in het gebruik van de fiets.

  Minder vaak ziek

  Fietsen en lopen hebben een aantal grote voordelen. De extra beweging is gezond; werknemers die op de fiets naar hun werk komen zijn midner vaak ziek. Ook heeft lopen en fietsen een positief effect op de luchtkwaliteit. Maar voetgangers en fietsers zijn wel kwetsbaarder bij ongevallen. Het aandeel verkeersdoden onder fietsers stijgt.

  Educatie en campagnes

  Om fietsen en lopen te stimuleren is goede infrastructuur niet genoeg, concludeert het KiM. Goed beleid, en educatieprogramma' s of campagnes zijn ook erg belangrijk. Helaas ontbreekt het vaak aan goede evaluaties achteraf van maatregelen om lopen of fietsen te stimuleren.

  infographic_de_fiets_gaat_hard_vooruit.jpg

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW