Amerikaanse universiteit ontwikkelt uitgebreide fietsdata-app 4 okt 2015

  Voorafgaand aan de ontwikkeling van de app werd een uitgebreide studie gedaan naar methoden die in het verleden zijn ontwikkeld om bijvoorbeeld de attitude van fietsers, de mate van stress, de verkeersveiligheid van routes en het comfort van fietsverbindingen te meten, aldus het CROW-Fietsberaad. Daarnaast werd geïnventariseerd welke demografische factoren van belang zijn. Verder werd gekeken naar de mogelijkheden die de tientallen bestaande fietsapps al bieden en welke geografische data beschikbaar is.
   

  ORCycle

  Op basis hiervan werd de app ORCycle ontwikkeld, die GPS-data van fietsers combineert met uitbreide vragenlijsten. Daarbij wordt niet alleen gevraagd naar leeftijd, geslacht, beroep en dergelijke, maar ook naar het type fietser en fiets. Daarmee is het in principe mogelijk bijvoorbeeld relaties te leggen tussen omgevingsfactoren en de karakteristieken van de fietser.  

  De eerste resultaten laten zien dat bijvoorbeeld de routekeuze in belangrijke mate wordt bepaald door het ingeschatte comfort, het stressniveau van de route en de demografische kenmerken van de fietser.
   

  Beperkt aantal factoren

  De pilot met de ORCycle-app, met 400 deelnemers is net afgerond. De onderzoekers hebben daarom alleen nog maar naar een beperkt aantal factoren gekeken dat van invloed is op het fietsgebruik. Maar ze zien nog tal van andere mogelijkheden voor verder onderzoek. Zo is de GPS-data te combineren met de kwaliteit van infrastructurele voorzieningen, verkeersintensiteiten en snelheid van het overige verkeer. Ook is een koppeling te maken met ongevallendata, temeer daar de app ook de mogelijkheid biedt aan fietser om zelf ongevallen en bijna ongevallen te melden.

  Afkomstig van het CROW Fietsberaad.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW