Mobiliteitsbeeld 2017 online 8 nov 2017

  Ruim de helft van de verplaatsingen is vrijetijdsmobiliteit, en 45 procent van deze ritten gaat per auto. Dat en meer blijkt uit het Mobiliteitsbeeld van het KiM.

  Het Mobiliteitsbeeld is inmiddels een jaarlijks terugkerend ijkpunt voor iedereen die met mobiliteit te maken heeft. In de ‘berg cijfers’ ligt een schat aan gedragsinformatie. Door de cijfers over de jaren heen te analyseren zijn patronen in ons mobiliteitsgedrag, bijvoorbeeld onze reactie op het einde van de economische crisis, te herkennen. Het Mobiliteitsbeeld 2017 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is hier te lezen.

  Fietsen en lopen

  Sinds 2005 nam het fietsgebruik toe met bijna 12 procent. Met name voor onderwijs en vrijetijd fietsen we vaker en verder en ook de fietsafstanden in het woon-werkverkeer zijn langer dan elf jaar terug. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-bike. In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder 16 procent van alle fietskilometers af op een e-fiets. Het aantal te voet afgelegde kilometers is sinds 2005 met 11 procent toegenomen.

  Grootstedelijke gebieden

  De fiets heeft in de woon-werkverplaatsingen binnen de steden tussen 2005 en 2016 terrein gewonnen ten opzichte van de auto en het openbaar vervoer. Op de langere afstand van en naar de grote steden blijft de auto dominant en heeft de trein een hoog aandeel in het woon-werkverkeer.

  Verkeersveiligheid

  Het aandeel van 70-plussers onder de verkeersdoden nam toe van ongeveer een kwart in 2005 naar grofweg een derde in 2016. Onder de fietsers is nu 57 procent van de verkeersdoden ouder dan 70 jaar. Het aantal oudere verkeersdoden groeit, doordat zowel het aantal ouderen, als het door ouderen aantal afgelegde kilometers per persoon is toegenomen. Dit betekent dat per afgelegde fietskilometer het risico om bij een dodelijk ongeluk betrokken te raken daalt.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW