Tachtig miljoen voor fietsenstallingen op stations 2 nov 2016

  De fiets is onmisbaar voor goede bereikbaarheid. Daarom trekt staatssecretaris Dijksma extra geld uit voor fietsenstallingen bij stations.

  De fiets is een onmisbare schakel in een goede bereikbaarheid van deur tot deur, in stedelijke gebieden, maar ook in krimpgebieden. Het aantal treinreizigers blijft groeien, en nu al gebruikt bijna de helft van de reizigers de fiets om op het station te komen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu): "We geven veel geld uit aan het sneller laten rijden van treinen, maar op veel stations is het nu een zoektocht om een plekje voor de fiets te vinden. De reistijdwinst moet niet verloren gaan door te volle stallingen. Het vervoer per trein, tram, bus, metro en fiets moet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor de reiziger."

  Tachtig miljoen

  Daarom maakt Dijksma veertig miljoen euro extra vrij voor de uitbreiding van fietsenstallingen bij NS-stations. De komende maanden wordt duidelijk op welke locaties extra stallingen gerealiseerd gaan worden uit het beschikbare budget. Dijksma heeft met gemeenten, provincies en vervoerregio’s afgesproken dat zij voor de helft bijdragen aan de extra stallingen, waardoor er nu in totaal tachtig miljoen euro beschikbaar komt.

  Actieplan

  De investering van tachtig miljoen komt bovenop de € 221 miljoen uit het programma Actieplan Fietsparkeren uit 2011 dat al 96.000 fietsparkeerplekken heeft opgeleverd. Met het extra geld kunnen knelpunten worden opgelost die het resterende budget uit het Actieplan niet volledig kan oplossen. Voorwaarde voor cofinanciering door het rijk is dat de convenantpartners een sluitend bedrijfsplan inclusief exploitatiekosten hebben en dat zij maatregelen nemen om de bestaande parkeercapaciteit optimaal te benutten.

  Afspraken

  De komende maanden worden afspraken per provincie en stadsregio uitgewerkt. Ook zal worden bekeken in welke volgorde de stations op de lijst in aanmerking komen voor uitbreiding van hun fietsenstalling. Daarbij blijft de urgentie op basis van de tekorten een rol spelen, maar ook de inzet van de betrokken partijen.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW