WRR pleit voor meer aandacht voor gedragswetenschappen 24 mei 2017

  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde recent het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’. De WRR stelt in het rapport dat naast denkvermogen 'doenvermogen' minstens zo belangrijk is om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen.

  Zelfredzaam

  De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiƫn en de arbeidsmarkt. Er bestaat echter een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. Het bezit van de juiste kennis leidt daardoor niet altijd tot de juiste actie.

  Doenvermogen

  Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker op een momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van burgers.

  Slim en realistisch

  Met dit rapport zet de WRR een volgende stap in de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. Steeds meer beleidsmakers onderzoeken hoe ze keuzearchitectuur kunnen inzetten om cognitieve beperkingen van burgers te compenseren. Weten is nog geen doen richt zicht op de niet-cognitieve vermogens. Door een slimmer en realistischer ontwerp van beleid kan de overheid de redzaamheid van burgers versterken.

  Onafhankelijk

  De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. In de WRR zitten hoogleraren uit diverse wetenschappelijke disciplines die de regering adviseren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals veiligheid en participatie.

  Het rapport is in pdf-formaat en als e-book te lezen. Ook is er een samenvatting beschikbaar.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW