Verdiepingsrapport Stabiele beelden door KiM beschikbaar 3 mei 2017

    Het achtergrondrapport 'Stabiele beelden verdiept: trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) biedt een verdieping en nadere duiding van de resultaten die het KiM het afgelopen najaar publiceerde in de brochure 'Stabiele beelden'. De studie is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal bereikbaarheid van het Ministerie van IenM.

    Weinig verandering

    De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er ten opzichte van 2005 weinig is veranderd in de beleving van en beeldvorming over de auto, de fiets en het openbaar vervoer; Nederlanders waarderen de auto onveranderd als meest aantrekkelijke vervoerwijze en het openbaar vervoer als minst aantrekkelijke vervoerwijze. Nederlanders zijn wel iets positiever gaan oordelen over het openbaar vervoer, maar de meerderheid blijft sceptisch over het gebruik ervan. Deze algemene scepsis lijkt voor een groot deel te worden bepaald door de groep niet-gebruikers, want juist zij zijn het meest kritisch.

    Het hele rapport is hier te downloaden.
     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW