Acht verkeersdoden meer dan in 2015 17 mei 2017

  2016 eiste 629 dodelijke verkeersslachtoffers. Deze slachtoffers zijn relatief vaak oude of jonge verkeersdeelnemers.

  In 2015 steeg het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 51, een trendbreuk na jaren van daling. In 2016 vielen helaas weer 8 slachtoffers meer. De meesten van hen, dertig procent, waren bestuurders van een personenauto. Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage verongelukte verkeersdeelnemers het grootst. meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

  Personenauto

  In 2016 kwamen 231 inzittenden van een personenauto om het leven: 186 bestuurders en 45 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 189 fietsers, 51 voetgangers, 38 bestuurders van een scootmobiel, 41 brom- en snorfietsers, en 45 motorrijders bij een verkeersongeluk.

  Jong en oud

  In de afgelopen vijf jaar verongelukten 187 automobilisten die tussen de 18 en 25 jaar oud waren. Dit is 22 procent van alle verongelukte autobestuurders, waarmee de jongere automobilisten de groep vormen met de meeste dodelijke auto-ongelukken. Het aandeel autobestuurders die omkomen bij een ongeluk is bij 75-plussers lager dan bij jongeren. De afstand die 75-plussers gemiddeld per dag met de auto afleggen, is echter met vijf kilometer ruim twee keer kleiner dan de twaalf kilometer die 18- tot 25-jarigen gemiddeld afleggen op een dag.

  Nacht

  In de spitstijden tussen zeven en negen uur ’s ochtends en tussen vier en zes uur ‘s middags vallen de meeste verkeersdoden gerekend per uur. In de spits worden ook de meeste kilometers per uur afgelegd. Als rekening wordt gehouden met het aantal gereden kilometers, is het risico op een dodelijk ongeluk bij automobilisten juist het grootst tussen middernacht en zeven uur ‘s ochtends. Ook ’s avonds tussen zes en twaalf is het risico voor automobilisten relatief hoog.

  Drenthe en Zeeland

  In de provincies Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten, ruim een derde van het totaal aantal slechtoffers komt uit deze provincies. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten het laagst. Dit beeld verandert als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. In dat geval is dan het aantal verkeersdoden onder automobilisten in Drenthe en Zeeland naar verhouding het hoogst en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland het laagst.

  Actie

  Een brede coalitie van organisaties op het gebied van verkeer en veiligheid, waaronder ANWB, SWOV en VVN roept op tot actie om de stijging van het aantal verkeersdoden te keren.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW