12 Procent automobilisten chat achter het stuur 31 mei 2017

  Automobilisten die vaker niet-handsfree bellen of appen achter het stuur zijn vaker van mening dat dit gedrag niet gevaarlijk is, zegt het CBS.

  Hoewel vrijwel alle automobilisten berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk vinden, zegt 12 procent dit wel eens te doen. Van de 18- tot 35-jarigen stuurt zelfs 23 procent wel eens berichten vanachter het stuur. Dat blijkt uit een in 2016 gehouden enquĂȘte van het Centraal Bureau voor Statistiek.

  Handsfree

  Handsfree bellen is de gebruikelijkste manier om de mobiele telefoon te gebruiken achter het stuur 38 Procent van de automobilisten zegt weleens handsfree te bellen achter het stuur. Ook belt elf procent weleens niet-handsfree. Mannen zijn vaker tijdens het rijden met hun telefoon bezig dan vrouwen, en jongeren vaker dan ouderen.

  Gevaarlijk

  Niet-handsfree bellen is bij wet verboden. Bijna negen op de tien automobilisten zegt niet-handsfree bellen gevaarlijk te vinden. Vier op de tien automobilisten vindt het zelfs onveilig om handsfree te bellen, wat wel wettelijk toegestaan is. Jongeren denken hier vaak anders over dan ouderen. Bijna een kwart van 18- tot 35-jarigen vindt handsfree bellen gevaarlijk, tegen ruim zes op de tien 75-plussers. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeert op basis van wetenschappelijke onderzoeken dat bellen achter het stuur negatieve effecten heeft op het rijgedrag en dat handsfree bellen in dit opzicht geen significant voordeel biedt.

  Perceptie

  Automobilisten die zelf regelmatig riskant gedrag vertonen, zijn minder vaak van mening dat dit gedrag ook gevaarlijk is. Zo vindt 67 procent van de automobilisten die wel eens niet-handsfree bellen dit gedrag gevaarlijk, tegen 90 procent van de automobilisten die dit zelden of nooit doen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW