Oratie Dick de Waard: "Mobiliteit is erg belangrijk voor ouderen" 11 mei 2016

  Ouderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze gedragen zich vaak voorzichtiger en dus anders dan andere weggebruikers, en bij een ongeval lopen ze vaker letsel op. Dat probleem gaat met de toename van het aantal ouderen alleen maar groter worden. De huidige groep ouderen is vaak al het hele leven in bezit van een rijbewijs en is gewend om comfortabel te kunnen reizen, met bagage. Daarom vindt hoogleraar Verkeerspsychologie Dick de Waard het onverstandig om ouderen mobiliteit te ontzeggen: “Mobiliteit is hartstikke belangrijk. Wanneer mensen zich niet meer kunnen verplaatsen, verpieteren ze en zijn veel vaker depressief. Dat wens je niemand toe.”

  Technische snufjes

  In zijn oratie op 10 mei aan de Rijksuniversiteit Groningen stelde De Waard dat ouderen helemaal niet bang zijn voor nieuwe technieken. Ouderen zijn vaak early adaptors en willen nieuwe technische snufjes die hen kunnen helpen mobiel te blijven, graag gebruiken. Maar dan moeten deze technieken wel getest en 100% betrouwbaar zijn.
  Daar schort het vaak aan, want navigatie, Advanced Cruise Control (ACC), Lane Change Collision Warning System (LCCW), en natuurlijk de zelfrijdende auto, zijn nog lang niet allemaal even betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De Waard waarschuw daarom voor te groot optimisme; systemen moeten toegesneden zijn op wat mensen kunnen. “De vraag blijft hoe informatie van dergelijke systemen het best aangeboden kan worden. Immers, ouderen hebben meer moeite met het verdelen van aandacht. Hoe ondersteun je nu op een goede manier?”

  Invoegen achter de zwarte auto

  De Waard vertelt in zijn oratie over een experiment waarbij ouderen in een rijsimulator aansporingen kregen bij te langzaam rijden op de invoegstrook. De boodschap ‘maak meer snelheid’, leidde juist tot meer stress bij ouderen, terwijl het de bedoeling was dat de boodschap juist meer rust zou geven. Ouderen varen, anders dan jonge bestuurders, niet blind op technische systemen en blijven zelf nadenken over hun verkeersgedrag. Volgens De Waard zou het systeem misschien beter worden als de boodschap concreter wordt; maak meer vaart en voeg in achter de zwarte auto.

  Bekende routes

  Ouderen passen hun verkeersgedrag vaak zelf al aan, zegt De Waard. Ze nemen meer tijd om linksaf te slaan en rijden bijvoorbeeld alleen nog bekende routes. Dat is veiliger, totdat de weg opgebroken is. Of ze sluiten lopen of fietsend achteraan in de rij voor het stoplicht, maar halen de overkant niet binnen de groentijd.

  Een pasklaar antwoord op hoe ouderen geholpen kunnen worden heeft De Waard nog niet. Maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. De Waard kondigt aan dat er meer onderzoek gaat komen naar oudere verkeersdeelnemers. Daarnaast start in september de nieuwe Master Traffic Psychology and Sustained Mobility, die zich zal richten op mobiliteitsbehoud door aanpassing van de infrastructuur, door technologische aanpassingen in en om het voertuig, en door het geven van advies op maat aan verkeersdeelnemers.   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW