Gepensioneerden maken minder autokilometers 2 mei 2016

    Begin 2014 telde Nederland ruim 1,9 miljoen gepensioneerde huishoudens, een kwart van alle Nederlandse huishoudens. De gepensioneerde huishoudens bezitten gezamenlijk 1,4 miljoen personenauto’s, waarmee ze in 2013 gemiddeld per huishouden 9,3 duizend kilometer aflegden.Per niet-gepensiondeerde huishouden werd jaarlijks17,9 duizend autokilometers afgelegd. Naarmate de gepensioneerden ouder worden, rijden ze minder auto. Huishoudens met 85-plussers reden nog maar 4,7 duizend kilometers per jaar.

    Visite en winkelen

    De auto is ook bij gepensioneerden het meest gebruikte vervoermiddel, zo blijkt uit Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN) van CBS. Ongeveer de helft van de jaarlijks afgelegde kilometers wordt per auto gemaakt. De auto wordt na pensionering vooral voor sociaal-recreatieve doeleinden gebruikt, zoals visite of winkelen.

    Vrouwen

    Twee derde van de gepensioneerde huishoudens heeft minimaal één auto, van de huishoudens met een auto bezit 13 procent een tweede auto. Alleenstaande gepensioneerden hebben minder vaak een auto dan paren; respectievelijk 45 procent en 89 procent. Er zijn meer alleenstaande oudere vrouwen en zij hebben minder vaak een rijbewijs dan mannen. Bij paren met een auto hebben vaak beide partners een rijbewijs. Mocht een van hen niet meer kunnen of willen rijden, dan kan het huishouden toch gebruik blijven maken van de auto.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW