BOVAG pleit voor maatregelen tegen opvoeren brom- en snorfietsen 11 mei 2016

  Ondanks de inspanningen van de overheid en branchevereniging BOVAG (link) blijft het probleem van opgevoerde brom- en snorfietsen bestaan. Uit recent onderzoek blijkt dat  driekwart van de scooterbedrijven bereid is om deze tweewielers op verzoek op te voeren of om snelheidsbegrenzers te verwijderen. BOVAG wil daarom dat er sneller dan nu wordt overgegaan tot inbeslagname. Daarnaast moet er een APK voor brom- en snorfietsen komen.

  WOK-status

  Sinds 1 juli 2014 verklaart de politie bij snelheidsovertredingen tijdelijk het kentekenbewijs ongeldig, de zogenaamde WOK-status (Wachten op Keuren). Pas wanneer het voertuig weer aan de eisen voldoet, wordt de WOK-status opgeheven. Hoewel deze maatregel ertoe heeft geleid dat veel voertuigbezitters uit voorzorg hun tweewieler in orde hebben laten maken, constateert BOVAG dat het opvoerprobleem met de huidige maatregelen dweilen met de kraan open is.

  Eenvoudig manipuleren

  Met de groei van het aantal voertuigen neemt het opvoeren en de overlast toe. Het is kinderlijk eenvoudig om snelheidsbegrenzers te manipuleren of verwijderen. De overlast van opgevoerde voertuigen neemt vooral in stedelijke gebieden dusdanige vormen aan, dat stadsbesturen zinspelen op maatregelen die ook goedwillende brom- en snorfietsers treffen. Om periodiek en automatisch te kunnen controleren of brom- en snorfietsen aan de eisen voor maximumsnelheid, uitstoot, geluid en veiligheid voldoen, pleit BOVAG voor een APK voor deze voertuigcategorie. De vraag naar opvoeren moet op deze manier opdrogen.

  Controle

  Ook aan de poort, bij import of registratie van een scooter, moet er grondiger worden gecontroleerd op de gemonteerde apparatuur voor snelheidsbegrenzing. Naar aanleiding van het onderzoek naar 'opvoerbereidheid' heeft BOVAG haar leden nogmaals opgeroepen onder geen enkel beding medewerking te verlenen aan opvoeren. BOVAG blijft de consument via de campagne ' Voer 'm terug' wijzen op de consequenties van opvoeren.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW