9 Procent meer verkeersdoden in 2015 2 mei 2016

  Het aantal verkeersdoden is in 2015 met 9% gestegen, van 570 in 2014 naar 621. Dit blijkt uit cijfers van CBS en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal kwamen 458 mannen en 163 vrouwen om het leven bij een verkeersongeval. Sinds 1972 was juist een dalende trend te zien in het aantal verkeersdoden.

  Auto’s en scootmobiels

  De stijging in 2015 zit vooral bij de mannelijke autobestuurders. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 104 in 2014 naar 146 in 2015. Het aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte daalde juist van 44 naar 31. Mannen rijden dagelijks gemiddeld bijna 21 km in een auto en vrouwen 10,5 km. Recent bleek dat het aantal doden op wegen waar 130 kilometer per uur gereden mag worden, is verdrievoudigd.
  Het aantal bestuurders van een scootmobiel dat is overleden na een verkeersongeval is onder mannen toegenomen van 21 in 2014 naar 36 in 2015. Er overleden in 2015 slechts 5 vrouwelijke scootmobielbestuurders door een ongeval. Het aantal overleden fietsers is voor het tweede jaar op rij gelijk gebleven.

  80-plussers

  Onder ouderen, met name 80-plussers, is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren gestegen. Er kwamen 119 80-plussers om in 2015, in 2010 waren dit er nog 94. Er zijn ook meer 80-plussers dan vijf jaar geleden, al is die toename minder groot dan die van het aantal verkeersdoden onder deze groep. Het aantal verkeersdoden onder twintigers is sinds 2010 gedaald, net als onder dertigers en veertigers. In het verleden waren juist jongere verkeersdeelnemers, met name twintigers, verantwoordelijk voor de meeste dodelijke slachtoffers.

  Noord-Brabant

  In Noord-Brabant vielen de meeste dodelijke verkeersslachtoffers; 117. Dit zijn er 17 meer dan in 2014. In Groningen nam het aantal verkeersdoden relatief het sterkst toe. Daar vielen in 2015 28 verkeersdoden tegenover 19 in 2014. Zeeland en Overijssel waren de enige provincies waar minder dodelijke verkeersslachtoffers vielen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW