Motor weer in de lift 2 mrt 2016

  In 2015 zijn 22.238 mensen geslaagd voor het afsluitende praktijkexamen voor het motorrijbewijs. Dat is 15,4 procent meer dan in 2014, meldt BOVAG. Sinds de wijzigingen in de rijbewijsregels voor motorfietsen in januari 2013 zit het aantal motorrijders weer in de lift.
  Er zijn drie examencategoriën voor motorfietsen. Vorig jaar behaalden 533 mensen het rijbewijs A1, waarmee een lichte motorfiets mag worden bestuurd. 5.164 Bestuurders slaagden voor rijbewijs A2 voor middelzware motoren en 16.586 mensen slaagden voor categorie A, waarmee een motorfiets met onbeperkt vermogen kan worden bestuurd.

  Verkoop

  Met het aantal motorrijbewijzen stijgt ook het aantal verkochte motoren. Waar in 2008 nog ruim 17.00, motoren werden verkocht, zakte de verkoop in de crisis in. Op het dieptepunt, in 2013 werden 9.335 motoren verkocht. In 2014 zette het herstel in en in 2015 werden er alweer 11.351 motoren verkocht. BOVAG is optimistisch over de groei. Het totale aantal motorfietsen in Nederland is sinds 2008 met 11,5 procent gestegen tot 652 duizend aan het begin van 2015.

  50-plussers

  De afgelopen jaren zijn vooral 50-plussers gaan motorrijden. In 2008 waren er nog 31 motoren per 1000 50-plussers, in 2015 waren dat er 47 per 1000 50-plussers, meldt het CBS. Tot en met 2014 was het motorbezit bij de veertigers het hoogst. Nu bezit de groep van 50 tot en met 65 de meeste motoren. Het aantal motoren in handen van deze leeftijdscategorie is sinds 2008 met bijna 50 procent gestegen. Het motorbezit onder de 65-plussers verdubbelde in dezelfde periode. In 2015 bezaten zij in totaal ruim 52 duizend motoren. Het aantal dertigers en veertigers met een motor nam ondertussen juist af in de afgelopen zeven jaar, met respectievelijk 19 en 13 procent.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW