Hoe kan een brief het betalen van parkeerboetes bevorderen? 11 mrt 2016

  Parkeerboetes zijn niet leuk, maar dragen wel bij aan verkeersveiligheid in met mane steden en aan eerlijke verdeling van de beschikbare parkeerplaatsen. het nadeel is dat veel mensen weigeren om ze te betalen. In een recent onderzoek heeft het Amerikaanse ‘What Works Cities BIT-initiatief samen met de stad Louisville, Kentucky, geprobeerd om dit probleem aan te pakken, meldt het Britse BIT-team

  Onbetaald

  In de tweede helft van 2015, had Louisville meer dan $ 1.100.000 onbetaalde parkeergelden en -boetes, volgens de gegevens van Parking Authority van de stad (PARC). Deze onbetaalde boetes zijn niet alleen een probleem voor de stad, maar ook ook voor de automobilisten. Als chauffeurs hun boete te negeren, worden deze verhoogd wegens te late betaling, waarna hun schuld bij een incassobureau terechtkomt.

  Zeven dagen

  In Louisville ontvangen bestuurders die hun parkeerboete niet betalen al na zeven dagen de eerste aanmaning. Na veertien dagen volgt de tweede. Om in elk geval een gedeelte van de openstaande $ 1.100.000 te incasseren besloot PARC om bestuurders die na 45 dagen nog steeds niet hadden betaald een derde brief te sturen. Om te meten hoe effectief een nieuwe brief zou zijn, wees de 1.831 verschillende bestuurders willekeurig toe aan ofwel een brief, ofwel een controlegroep.
  Bestuurders in de controlegroep en de briefgroep ontvingen nog steeds brieven na zeven en na veertien dagen. Het enige verschil is dat de bestuurders in de briefgroep een extra brief ontvingen, die mede door BIT was ontwikkeld. In deze nieuwe brief werd de bestuurder er expliciet van op de hoogte gebracht dat hun schuld zou worden doorverwezen naar een incassobureau als ze niet zouden betalen.
  Een ander kenmerk van de nieuwe brief was het gebruik van sociale normen. De brief vermeldde onder meer dat de meerderheid van de automobilisten in Louisville die een parkeerboete ontvangen, deze binnen dertien dagen betalen. Op basis van eerdere BIT-ervaringen in New South Wales, werd er een ‘Pay Now’ stempel aan de voorzijde van de brief afgedrukt om duidelijk te maken welke maatregelen er tegen de automobilist zouden worden ondernomen.

  Een voorbeeld van de brief wordt hieronder weergegeven:
  parking-ticket-768x576.png

  Een maand nadat de brieven werd gepost, werd bekeken of de briefgroep hun openstaande boetes vaker had betaald dan de controlegroep. De resultaten waren indrukwekkend. ontvangers van de nieuwe brief betaalden 10,5 procentpunt vaker dan automobilisten uit de controlegroep.  Daarmee leverde elke verstuurde brief na aftrek van de kosten gemiddeld $ 5,47 extra inkomsten voor de stad oplevert. 
  Louisville is inmiddels overgegaan op het versturen van deze brieven naar alle automobilisten met uitstaande parkeerboetes. Naar schatting levert dit de stad op jaarbasis $ 125.000 aan extra inkomsten op. Bovendien probeert de stad chauffeurs aan te moedigen om zo snel mogelijk te betalen. Bestuurders die hun boete binnen zeven dagen betalen ontvangen tien dollar korting.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW