EU publiceert rapport over gedrag en beleid 9 mrt 2016

  In Behavioural Insights applied to policy staan de recente ontwikkelingen op het gebied van gedragsverandering als beleidsinstrument in 32 Europese landen overzichtelijk samengevat. Het rapport is een van de eerste publicaties van de recent opgerichte Foresight and Behavioural Insights Unit, onderdeel van het Joint Research Centre of the European Commission. In het voorwoord benadrukt Tibor Navracsics, EU-commissaris Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport het belang van kennis over gedrag bij beleidsontwikkeling.

  Initiatieven en ontwikkeling

  De inhoud van het rapport is gebaseerd op desk research, enquêtes, en een aantal interviews en gesprekken met diverse stakeholders. Dat levert enerzijds een helder en leesbaar overzicht van de diverse initiatieven en projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en beleid op, anderzijds gaat het rapport dieper in op de ontwikkeling van kennis over het optimaal inzetten van gedragsbeïnvloeding.

  Meer dan nudging

  Steeds meer Europese landen, waaronder Nederland, zijn bezig met het structureel verzamelen van kennis over het toepassen van gedragsbeïnvloeding in beleidsontwikkeling. Deze gedragsaspecten zijn vaak niet goed zichtbaar, maar wel effectief. Het rapport concludeert dan ook dat gedragsbeïnvloeding een veel breder onderwerp is dan het bekende nudging.

  Praktijk

  De praktijkvoorbeelden zijn overzichtelijk ingedeeld met symbooltjes voor initiatieven, kennis en in de praktijk geteste projecten. Het hoofdstuk over verkeer is met acht voorbeelden uit onder meer Oostenrijk, Portugal en Finland kort, maar daarom niet minder interessant. In de lijst voorbeelden wordt onder andere het Nederlandse Beter Benutten besproken.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW