Bijdrage voor scholen die leerlingen buiten spits laten reizen 16 jun 2017

  Als scholen leerlingen buiten de spits laten reizen komt dat bereikbaarheid ten goede, zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs. Groningse scholen die hun rooster aanpassen krijgen een bonus.

  Middelbare en MBO-scholen in Groningen kunnen een financiƫle bijdrage krijgen als zij hun lesroosters aanpassen om leerlingen buiten de ochtendspits te laten reizen, meldt Beter Benutten. Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor gezamenlijk geld beschikbaar. De partijen willen minder volle bussen en treinen in de ochtendspits, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ook willen ze de leerlingen en andere reizigers een comfortabele reis bieden en zorgen voor een betere spreiding van de reizigers. Verder kan de regeling bijdragen aan minder volle fietspaden en autowegen in de ochtendspits.
  VO- en MBO-scholen kunnen tot 1 januari 2018 een voorstel indienen bij Groningen Bereikbaar. De roosterwijziging kan dan nog in het schooljaar 2018-2019 van kracht zijn.

  Anders Roosteren

  De stimuleringsregeling Anders Roosteren is deze maand van kracht geworden. Scholen kunnen een voorstel indienen om het rooster aan te passen voor een aantal klassen of leerlingen. Daarbij moeten de lessen voor 7:45 uur of na 9:00 uur beginnen. De hoogte van de financiƫle bijdrage is afhankelijk van het aantal leerlingen dat aantoonbaar buiten de spits kan reizen ten opzichte van het voorgaande schooljaar. De bijdrage kan oplopen tot 25.000 euro.

  375 Leerlingen

  In de stad Groningen gaan zo’n 35.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs en het MBO. 66 Procent gaat tussen 7:00 en 9:00 uur naar school. 38 procent vanan hen reist tijdens de spits met het ov. Met de regeling Anders Roosteren willen de partijen 1,5% van de bijna 25.000 reizende leerlingen uit de ochtendspits halen. Dat zijn 375 leerlingen per dag.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW