Website Gedragshuis Beter Benutten live 29 jun 2016

    Hoe zet je gedragskennis slim in? Hoe werf je deelnemers? Is het nuttig om een app te maken? In veel projecten uit het programma Beter Benutten is gedragskennis verzameld en ingezet. Het gaat hierbij om projecten waarin fietsen, openbaar vervoer, spitsmijden en ‘slim’ reizen gestimuleerd worden. Evaluatieonderzoek van Beter Benutten-projecten geeft een goed beeld van wat werkt en hoe je gedragsprincipes het beste kunt toepassen. In het gedragshuis staan deze bevindingen overzichtelijk beschreven per fase en per gedragsprincipe. De website is aangevuld met voorbeelden van projecten.

    Concrete tools

    Maatregelen baseren op inzicht in gedrag is een van de pijlers van de werkwijze van het programma Beter Benutten. Om meer inzicht in effecten van deze aanpak te krijgen zijn 75 evaluaties van projecten en programma’s uit Beter Benutten en eerdere programma’s geanalyseerd. De inzichten in het gedragshuis zijn gebaseerd op deze evaluaties.
    Rechts op de site staan concrete tools die binnen Beter Benutten-programma’s zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld om deelnemers te werven of slim gebruik te maken van timing. Dat kunnen apps zijn, maar ook persberichten, posters of een serious game.

     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW