Deelauto's krijgen nieuwe impuls met GreenDeal 26 jun 2015

  De Rijksoverheid en een aantal stakeholders tekenden afgelopen juni een ambitieuze Green Deal; in 2018 is het aantal deelauto's gegroeid tot 100.000 auto's, en dan bij voorkeur auto's met een gemiddeld zeer lage uitstoot.

   De deelauto is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Sinds de eerste Greenwheels-autootjes in het Nederlandse straatbeeld verschenen, heeft de deelauto een hoge vlucht genomen. Inmiddels zijn er 15.000 deelauto's beschikbaar in Nederland. De doelstelling om van 100.000 deelauto's is afkomstig uit het SER-akkoord voor duurzame groei. Daarin was het nog een streefgetal voor 2020. Met de Green Deal wordt dat vervroegd tot 2018.

  In deze Green Deal maken de betrokken partijen onder andere afspraken over:
  • het vergroten van de bekendheid van autodelen
  • het opbouwen en delen van kennis en data
  • het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen
  • een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars
  • het opzetten van een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder andere de pilots en projecten geco√∂rdineerd worden, en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden besproken.

  Groene groei

  Green Deals bieden bedrijven en organisaties een mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden, die helpen om duurzame plannen uit te voeren. In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De overheid kan op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld door wetgeving aan te passen, of op te treden als bemiddelaar.

  Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik

  Namens de Rijksoverheid wordt de Green Deal autodelen ondertekend door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Staatssecretaris Mansveld: “Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.”

  Ruim 110.000 Nederlanders doen mee

  Andere ondertekenaars zijn onder andere ANWB, SnappCar, ShareNL en Business Lease Nederland.De laatste jaren is het aantal deelauto's razendsnel gegroeid. Vooral in steden is autodelen populair, maar ook in minder dichtbevolkte gebieden begint autodelen bekender te worden. Bijna driekwart van de Nederlanders kent het begrip autodelen en er zijn ruim 110.000 Nederlanders die meedoen in een autodeelproject. Autodelen is nog een nichemarkt, maar wel eentje met een positief imago; twintig procent van de Nederlanders zegt er open voor te staan.

  In recente mobiliteitscampagnes zoals de Hopper-campagne, speelt autodelen een belangrijke rol. We kunnen verwachten dat het aantal autodelers het komende jaar blijft groeien.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW