Pictogrammen afvalscheiding bevorderen juiste gedrag 13 jul 2017

  Met herkenbare, gekleurde pictigrammen wil Rijkswaterstaat in een oogopslag duidelijk maken welk afval waar moet. de pictogrammen zijn gratis verkrijgbaar.

  Afvalscheiding levert regelmatig vragen op. Daarom heeft Bureau Mijksenaar in opdracht van Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze pictogrammen worden nu rechtenvrij beschikbaar gesteld. Het doel van de pictogrammen is om afvalscheiding te bevorderen in zowel kwantiteit als kwaliteit.

  Communicatie

  De standaardsets zijn bedoeld voor alle communicatie rondom afvalscheiding bij huishoudens en vergelijkbaar afval dat bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties vrijkomt. De pictogrammen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden op afvalbakken, websites en in afvalwijzers. Zo hoeven organisaties dit niet zelf te ontwikkelen, wat uniformiteit in de communicatie bevordert.

  Snel herkenbaar

  De pictogrammen, kleuren en benamingen zijn zo gekozen dat ze in verschillende situaties snel herkenbaar zijn. De ontwerpers en gedragsonderzoekers hebben in het vooronderzoek naar allerlei aspecten gekeken die invloed hebben op de begrijpelijkheid en herkenbaarheid. De plasticstroom verschilt per plek in Nederland, daarom zijn daar varianten voor verschillende situaties.
  De dicitale pictogrammen kunnen aangevraagd worden met dit formulier. Na aanvraag zijn de bestanden op verschillende formaten te downloaden. Bij de bestanden horen de Richtlijnen voor gebruik, met daarin een overzicht van de verschillende bestanden en de do’s en don’ts voor gebruik.

  Bestaande kennis

  Rijkswaterstaat adviseert om naast de pictogrammen ook gebruik te maken van de bestaande kennis over afvalscheidingsgedrag. Het is belangrijk alle momenten te benutten om te zorgen dat mensen het afval in de juiste bak doen. In de Richtlijn herkenbare afvalscheiding staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding in de (semi)openbare ruimte, in organisaties en bij huishoudelijk afvalinzameling.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW