Community Eindhoven Centrum Noordoost zorgt voor betere bereikbaarheid 14 jul 2017

  Het Brabants Mobiliteitsnetwerk brengt partijen bij elkaar om samen bereikbaarheid te verbeteren. In Eindhoven stimuleren bedrijven elkaar en bereiken resultaten.

  Eindhoven Centrum Noordoost is een drukbezocht gebied met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en minstens 15.000 studenten, waar veel verkeersstromen samenkomen. Dit leidt tot hoge parkeerdruk in en rondom het gebied. Om de bereikbaarheid van Centrum Noordoost te verbeteren is met ondersteuning van het Brabants Mobiliteitsnetwerk de community Eindhoven Centrum Noordoost in het leven geroepen. Dat meldt Beter Benutten.

  Brabants Mobiliteitsnetwerk

  Het Brabants Mobiliteitsnetwerk (bmn) brengt partijen samen om te werken aan concrete maatregelen voor lokale- en regionale mobiliteitsvraagstukken op economische toplocaties. Het bmn heeft inmiddels dertien communities opgericht. In de community werken bedrijven en overheid samen om te komen tot de best passende oplossingen. Samen oefenen ze invloed uit op ontwikkelingen buiten de community en delen ze actief ervaringen met elkaar. Om de bereikbaarheid van het gebied aan te pakken voert Community Eindhoven Centrum Noordoost in hoog tempo concrete maatregelen door. Deelnemers zijn: TU/e, Fontys, Maxima Medisch Centrum (MMC), Rabobank en de gemeente Eindhoven.

  Enquête

  Om te achterhalen hoeveel werknemers met de auto komen en welke mogelijkheden er voor hen zijn om te kiezen voor een andere vervoerswijze, tijdstip of werklocatie, zette het Brabants Mobiliteitsnetwerk via de communityleden een enquête uit onder de werknemers in Eindhoven Centrum Noordoost. Door de inzichten uit de enquête kon gerichte actie worden ondernomen. Wilma Kreikamp, Rabobank : “Het bmn heeft een trekkersrol die heel belangrijk is. Zonder het bmn krijg je het allemaal niet van de grond en hou je het proces niet gaande. De enquête onder werknemers heeft ons erg geholpen beter inzicht te krijgen in het reisgedrag van onze medewerkers”

  Bestuur meenenen

  De deelnemende organisaties verzorgen communicatiecampagnes om medewerkers te stimuleren om gebruik te gaan maken van de regelingen. Agnes Otten, Fontys: “Zorg ook dat je tijdig de betrokkenheid van het bestuur organiseert om sneller stappen te kunnen maken, eventuele knelpunten weg te nemen en intern draagvlak te creëren.”

  Resultaten

  Zo is er flink ingezet op fietsstimulering onder medewerkers. De TU/e heeft inmiddels een nieuwe aanvraag voor de vervanging en bouw van extra fietsvoorzieningen ingediend en er zijn bedrijfsfietsen aangeschaft. Fontys is aan de slag gegaan met B-Riders en E-bike probeerweken en is bezig met een uitbreiding van de poolfietsen. Bij MMC wordt gewerkt met een fietsbeloning via de app ForenZo, wordt betaald parkeren ingevoerd en worden er op het moment nieuwe fietsenstallingen aangelegd. MMC wil ook de omkleedruimte, douches en lockers uitbreiden. Angela Roest, MMC: ”Wij hebben nu meer dan 500 deelnemers aan ForenZo en daar gaan we mee verder. Daar ben ik trots op! We krijgen veel positieve reacties op de acties om het fietsen te belonen en te stimuleren.”

  Doorpakken

  De resultaten en de succesvolle samenwerking in de community dienen als inspiratiebron voor de leden om door te pakken. De community richt zich op het verder uitbouwen van effecten van de maatregelen en ziet het belang in van de continuïteit van mobiliteitsmanagement. Jan Willem Hommes, gemeente Eindhoven: “We kunnen nu des te beter inspelen op wat mensen drijft of waar weerstand zit. De belangrijkste schakel in het hele proces is dat je blijft toetsen wat je bedenkt en daarop inspeelt, om een blijvende gedragsverandering te realiseren.”

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW