Platform WOW gaat beleving fietsers onderzoeken 8 jul 2016

    Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) voert in 2016 een belevingsonderzoek fietsweggebruikers uit. Doel van het onderzoek is het achterhalen van de tevredenheid van fietsers over de fietswegen bij de diverse beheerders van fietsinfrastructuur.

    Inzicht

    Met het onderzoek willen de beheerders inzicht krijgen in de aspecten waarover de fietsers tevreden zijn en de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Daarnaast levert het onderzoek een benchmark tussen beheerders. het onderzoek wordt uitgevoerd via een online enquĂȘte. De deelnemende partijen worden betrokken bij de gekozen onderwerpen.

    Meerdere gemeentes welkom

    Dit onderzoek is een samenwerking tussen provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Ook gemeenten kunnen deelnemen; meerdere gemeenten hebben zich al aangemeld. Het onderzoek vindt plaats in najaar 2016. Voor die tijd zal een werkgroep aan de slag gaan met het ontwikkelen van de vragenlijst. In de werkgroep zijn gemeenten, provincies en waterschappen vertegenwoordigd. Begin juli is er een startbijeenkomst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW