Kamermoties over spitsmijden 27 jul 2016

  De Tweede Kamer heeft drie moties aangenomen die consequenties hebben voor spitsmijdenprojecten. de moties hebben onder andere betrekking op kentekenregistratie en financiƫle beloning.

  Vlak voor het Kamerreces heeft de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg Spitsmijden drie moties aangenomen. de moties zijn onder meer ingediend door PvdA-Kamerlid Duco Hoogland, die al enige malen het vermoeden heeft uitgesproken dat er gefraudeerd wordt met de beloningen die deelnemers aan spitsmijden kunnen incasseren. Minister Schultz heeft inmiddels toegezegd hier onderzoek naar te zullen laten uitvoeren.

  Honderd euro

  Een automobilist die deelneemt aan een spitsmijden-project kan daarmee zo’n honderd euro per maand verdienen. De motie Hoogland stelt onder andere dat de gehanteerde prikkels niet voldoende specifiek zijn. Bovendien zijn ze moeilijk te handhaven, waardoor onwenselijk gedrag kan optreden. daardoor kan het plegen van fraude in spitsmijden-projecten niet worden uitgesloten.

  Drie maanden

  Daarom heeft de Tweede Kamer besloten dat een actie waarbij rechtstreeks geld wordt uitgekeerd aan automobilisten die de spits mijden, maximaal drie maanden mag duren. Bovendien moet er sprake zijn van grootschalige wegwerkzaamheden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die stelt dat automobilisten die onjuiste informatie doorgeven hun ontvangen beloning moeten terugbetalen en beboet kunnen worden. De derde aangenomen motie bepaalt dat het toepassen van kentekenregistratie (ANPR) voor spitsmijdenprojecten alleen in geval van groot onderhoud, wegwerkzaamheden en activiteiten vooruitlopend op wegwerkzaamheden toegestaan is.

  Het Ministerie van IenM gaat op basis van de moties kijken of lopende projecten moeten worden aangepast. Er wordt ook gezocht naar alternatieven voor de financiƫle beloning.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW