Factsheet werkgeversaanpak online 11 jul 2016

    Om mobiliteitsmanagement tot een succes te maken is een aanpak via werkgevers een van de belangrijkste elementen. Werkgevers kunnen de randvoorwaarden scheppen waardoor werknemers gestimuleerd worden om bijvoorbeeld de auto een dagje in te ruilen voor de fiets. De Factsheet Werkgeversaanpak door Minze Walvius en Friso Metz geeft een overzicht van de aanknopingspunten hiervoor en goede voorbeelden vanuit gedragsperspectief beschreven.

    Download de factsheet in onze bibliotheek.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW