Nederlandse jongere bromt en snort minder 24 jul 2015

  Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Begin 2015 bezaten jongeren onder de 20 jaar in totaal bijna 40 duizend bromfietsen. Dat is 63 procent minder dan in 2010. Omdat bij 50-plussers het aantal bromfietsen wel is toegenomen, steeg het totale aantal bromfietsen in Nederland naar 1,1 miljoen, meldt CBS.

  In 2010 had de Nederlandse jeugd nog ruim 100 duizend bromfietsen in bezit. Daaronder vallen brommers, snorfietsen en scooters. Door de invoering van het praktijkexamen voor bromfietsen in 2010 werd het minder eenvoudig om een bromfietsrijbewijs te halen. Voor 2010 was een theorie-examen voldoende. Daarnaast is het mogelijk om op jongere leeftijd een autorijbewijs te halen waardoor jongeren mogelijk afzien van de bromfiets. Een praktijkexamen voor een bromfietsrijbewijs kost 400 euro. Het lijkt er op dat jongeren dat geld liever uitgeven aan autorijlessen.
   

  2toDrive

  In november 2011 ging de pilot ‘2toDrive’ van start, waarbij jongeren kunnen beginnen met autorijles wanneer ze 16,5 jaar zijn. Na het behalen van het rijbewijs mogen de jongeren vanaf 17 jaar tot hun 18e onder begeleiding rijden. Al meer dan honderdduizend jongeren slaagden op deze manier voor hun rijbewijs via 2toDrive. De 17-jarige bestuurders doen het op hun rijexamen ook nog eens beter dan hun oudere medekandidaten. Bij de 2toDrivers lag het gemiddelde slagingspercentage vorig jaar op 56,3%, liefst 8,1 procentpunten hoger dan bij de 18-plussers.


  Minder bromfietsen

  De daling van het aantal bromfietsen onder jongeren zet in vanaf 2010 bij de leeftijdsgroep 16 en 17 jaar. In 2010 werd het praktijkexamen voor bromfietsen ingevoerd en een jaar later ging ‘2toDrive’ van start.  Bij de groep 18- en 19-jarigen zet de daling in het bromfietsbezit pas in 2012 in. Dit gaat om hetzelfde verschijnsel: de jongeren die in 2010 16 of 17 jaar waren, vormen 2 jaar later de groep 18-en 19-jarigen. Ook in 2012 zijn zij nog altijd niet in het bezit van een bromfiets. Overigens daalde ook het aantal autobezitters in deze groep.


  50-plussers

  In tegenstelling tot de jongeren bezitten 50-plussers juist vaker een bromfiets dan de 50-plussers vijf jaar geleden. Het bromfietsbezit onder deze groep is sinds 2010 met 32 procent gestegen naar 465 duizend bromfietsen op 1 januari 2015. Deze stijging is slechts gedeeltelijk toe te schrijven aan de bevolkingsgroei. Ruim 40 procent van de 1,1 miljoen bromfietsen is eigendom van een persoon van 50 jaar of ouder.
  Het lijkt er op dat bromfietsen vooral in de steden worden gezien als een goed alternatief voor de auto; sneller dan de fiets en amper parkeerproblemen. Dat is ook de ervaring van de gemeente Utrecht, die afgelopen jaar onderzocht wie de gebruikers van bromfietsen in Utrecht zijn. Dit bleken inderdaad geen scholieren, maar 30-plussers te zijn.
   

  Per provincie

  De meeste brom- en snorfietsen zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland; ruim 260.000 stuks. Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van 2010. In alle provincies is het aantal brom- en snorfietsen toegenomen. De provincies waar het aantal brom- en snorfietsen procentueel het sterkste steeg zijn Drenthe met 73 procent en Flevoland met 77 procent.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW