Beter Benutten award gaat naar Maastricht 21 jul 2015

  De Resultatendag werd gehouden op 25 juni in De Fabrique, een prachtige industriële locatie aan de rand van Utrecht; en op een kwartier lopen van de dichtstbijzijnde ov-halte. De organisatie vergat bovendien een goede fietsroute mee te geven voor de bezoekers die vanwege het mooie weer de fiets pakten.
  In de Fabrique presenteerden de twaalf Beter Benutten-regio's zich in een serie inspirerende workshops. De deelnemers zijn zichtbaar trots op de behaalde resultaten en de succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen.
  Het belangrijkste resultaat was natuurlijk dat Beter Benutten echt effect heeft; uit de recente tussenresultaten blijkt dat inmiddels dagelijks zeker 32.000 motorvoertuigen de spits mijden. De bestuurders rijden op andere tijden of gaan met een ander vervoermiddel naar het werk en goederen worden vaker over het water vervoerd. Op jaarbasis gaat het om ruim zes miljoen voertuigen die uit de ochtend- of avondspits verdwenen zijn.
   

  Beter Benutten-award

  De onafhankelijke jury zegt het niet makkelijk te hebben gehad bij het beoordelen van de zeer diverse inzendingen voor de Beter Benutten-award; de projecten verschilden sterk in type project, doelgroep en schaalgrootte. De jury had de taak om uit alle inzendingen het project te kiezen waarin de reiziger het meest centraal werd gezet. Dat betekent dat de kennis over de reizigers en gedragskennis is ingezet om reisgedrag te beïnvloeden. Daarbij zegt de jury vooral gezocht te hebben naar de toepassingen van inzichten uit de psychologie, van vernieuwende werkwijzen, de aanwezigheid van blijvende effecten en de mogelijkheden voor opschaling. De jury vond het interessant om te zien hoeveel mooie initiatieven er in de twaalf regio's zijn om reizigers aan te zetten tot ander reisgedrag en daarmee de doelen van Beter Benutten te halen.
  De shortlist van de jury bestond uit de B-riders (Noord-Brabant), Kom op, kies slim! (Maastricht) en Slim uit de Spits (Arnhem-Nijmegen). Kom op, kies slim! en Slim uit de Spits laten zien dat het belonen van het gewenste gedrag belangrijk is, maar niet allesbepalend. Tijdens de projecten verschuift het accent van belonen naar het vergroten van de intrinsieke motivatie. Dat versterkt het blijvende effect.
  Kom op, kies slim! en B-riders werken met een hele specifieke doelgroep. Dat maakt het mogelijk om deelnemers gerichter te benaderen. Dat dit werkt, is terug te zien in de effectcijfers. Bij B-riders en Slim uit de Spits waardeerde de jury het gebruik van de fun-factor en het werken met uitdagende challenges.
  Kom op, kies slim! Sprong er volgens de jury uit vanwege de zorgvuldige werkwijze, de complete beschrijving van het project en de heldere verantwoording van de effecten. De aanpak leidt tot een groot, blijvend effect tegen relatief lage kosten. De werkwijze is prima opschaalbaar naar andere projecten en andere regio’s.
  Tijdens de Resultatendag mocht het publiek ook een winnaar kiezen. De publieksprijs ding naar de Regio Rotterdam voor de Marktplaats Mobiliteit.

  069_150625_2348_HZD6267.jpg


  355 Projecten

  Het programma Beter Benutten is in 2011 van start gegaan. Bij deze nieuwe aanpak zet het Rijk samen met twaalf regio’s en het bedrijfsleven kleinschalige vaak lokale maatregelen in om de drukte tijdens de spits te verlichten.
  In totaal zijn er nu 355 maatregelen uitgewerkt en grotendeels in gang gezet. Het gaat daarbij onder andere om om spitsmijdprojecten waarbij het gebruik van de elektrische fiets of ander vervoer naar het werk en school wordt gestimuleerd, de ontwikkeling van nieuwe apps voor reisinformatie en rijadviezen aan automobilisten zodat mensen vlotter op hun plaats van bestemming komen en aanpassingen aan kanalen waardoor ze geschikt worden voor grotere binnenvaartschepen en meer goederentransport.
  Melanie Schultz van Haegen, minister van IenM, was aanwezig bij de Resultatendag: “Veranderen van reisgedrag is een van de belangrijkste en tegelijk lastigste opgaven van Beter Benutten. Maatwerk is noodzakelijk: wie zit waarom op de weg en wanneer? Mijn inzet is verleiden, niet straffen. Gedrag is een van de belangrijkste en lastigste opgaven binnen Beter Benutten.”
  Inmiddels zijn er in de twaalf regio’s 17.286 fietsparkeerplaatsen en 1502 P+R plaatsen bij gekomen. Daarnaast hebben de regio’s een pakket van kleinere inframaatregelen in uitvoering. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nieuwe spitsstroken, aanpassingen aan aansluitingen op wegen en nieuwe vormen van bewegwijzering.
  Minister Schultz van Haegen is verheugd over stappen die er in de regio’s zijn gezet. “Zeker nu de mobiliteit weer aantrekt is het belangrijk dat we alle deuren wijd open zetten voor slimme en innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. We zien dat de Beter Benutten aanpak werkt; het levert nieuwe kennis op en vooral meer ruimte op de weg en in het openbaar vervoer. We gaan er de komende jaren dan ook volop mee door.”  


  Tweede ronde

  De minister is blij dat de financiering van de tweede ronde van het programma Beter Benutten is geregeld. Over de verdere invulling gaat het ministerie van IenM nog in overleg met de regio’s. Schultz van Haegen gaf aan dat er nog meer ingezet gaat worden op ander reisgedrag. Ook de ontwikkeling van technologie (apps, ITS) zal een verdere boost krijgen. De minister is vooral enthousiast over de mogelijkheden van ITS. “Nederland heeft hier absoluut een koppositie in de wereld, denk aan auto’s die met elkaar communiceren en daarmee bijvoorbeeld spookfiles voorkomen. Of de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en trucks, die voor meer ruimte op de weg en winst voor het milieu zorgen”, aldus de minister.

  Kijk terug op de Resultatendag in dit filmpje.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW