Filedruk neemt toe, A4 grootste stijger 4 jan 2017

  Met 11,3 procent meer file dan vorig jaar was het weer drukker op de weg. In 2016 ging naar schatting bijna zestig miljoen uur verloren als gevolg van deze files. Het weer had daarbij een positief effect; dit jaar regende het minder vaak tijdens de spitsuren. Dat is gunstig voor de doorstroming. Dat blijkt uit de jaarlijkse file top 50 van de Verkeers Informatie Dienst (VID). Hierin staat per wegvak vermeld hoe groot de filedruk was en waar de filedruk toeneemt of afneemt. De complete File top 50 is hier te vinden.

  A4

  Het wegvak van de A4 voor afrit Zoeterwoude-Dorp nabij Leiden was in 2016 het grootste knelpunt van Nederland. De filedruk op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp nam sinds 2010 met bijna 225 procent toe. Daarmee staat er voor het eerst sinds drie jaar een nieuwe nummer een in de VID File top 50. Sinds 2013 werd de lijst aangevoerd door de A20 bij het knooppunt Terbregseplein, die naar de derde plaats gezakt is. Ook de andere rijrichting van de A4 maakt een opmars in de ranglijsten; het wegvak richting Den Haag staat inmiddels op de zevende plaats in de File top 50. Het traject maakt in 2017 een goede kans om de drukste van Nederland te zijn. Een van de oorzaken is de openstelling van de A4 Midden-Delfland. Het stuk snelweg tussen Den Haag en Rotterdam werd eind 2015 geopend, waarna de verkeersintensiteit toenam. Deze aanzuigende werking zorgde voor een explosie van de filedruk bij Zoeterwoude-Dorp.

  2007

  De filedruk was in 2016 nog altijd lager dan in 2007, het jaar waarin Nederland het meest onder files leed. Als de huidige trend doorzet, bereikt Nederland voor 2020 een nieuwe piek. Daarmee is het effect van de economische stagnatie en de bouw van extra infrastructuur om de knelpunten weg te werken, uitgewerkt. Wel is ondertussen de intensiteit van het wegverkeer gegroeid. In de file top 50 is op een aantal locaties het effect van werkzaamheden te zien. Zo zorgden de werkzaamheden bij de Velsertunnel voor een vervijfenveertigvoudiging van de filedruk op de A9 bij Velsen in noordelijke richting. In zuidelijke richting levert het gedeeltelijk gereed zijn van de Badhoeveboog al een bijdrage aan de daling van de filedruk bij Badhoevedorp.

  Oudejaarsdag filevrij

  Op Nieuwjaarsdag stonden er her en der files, maar Oudejaarsdag was zelfs compleet filevrij. Zo'n filevrije dag is dit jaar nog maar een keer eerder voorgekomen. Op 1 januari 2016 telde de VID ook geen enkele file op de snelwegen. In 2017 waren er op Nieuwjaarsdag wel enkele files op door incidenten, zoals ongelukken en een autobrand op de A58. Toch bleven grote problemen uit. Deze jaarwisseling was ruim veertig procent minder druk dan het gemiddelde van alle jaarwisselingen de afgelopen dertien jaar.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW