Parkeren aan de rand, fietsen naar de stad 19 feb 2016

  Op 16 februari presenteerde CROW-KpVV in Deventer de eerste uitgave van de publicatie P+Fiets, snel en slim in de stad. Deze uitgave is een leidraad voor professionals die werken aan fietsbeleid. P+Fiets is een variant op het bestaande P+R, alleen gebruikt men hierbij de fiets om de binnenstad te bereiken. ‘P+Fiets, snel en slim in de stad’ is een initiatief van adviesbureau &Morgen, CROW-KpVV, CROW-Fietsberaad en het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wim van Tilburg, directeur van CROW-KpVV overhandigde de eerste exemplaren  van ‘P+Fiets, snel en slim in de stad’ aan Sebastiaan Mulder van gemeente Leeuwarden, Joost Beenker van Maastricht Bereikbaar en Syb Tjepkema van gemeente Zwolle, fietsstad 2014.

  Op de fiets

  In de spits maken meer auto’s van het stedelijk wegennet gebruik dan de wegen aankunnen. Dit levert ernstige vertragingen op die gepaard gaan met nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit, bereikbaarheid, geluid en leefbaarheid. Daarnaast is de parkeerruimte in de stad schaars en duur en worden de milieueisen voor het verkeer in binnensteden strenger. Als auto’s aan de rand van de stad kunnen parkeren en reizigers op de fiets verder reizen kan dat de overlast en de parkeerproblematiek beperken. Leeuwarden en Maastricht zijn hier al mee begonnen, een aantal andere steden wil aansluiten.

  Leeuwarden

  Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord, waaronder betrokkenen bij projecten in Maastricht en Leeuwarden. P+Fiets in Leeuwarden maakt deel uit van het project Werk Slim, Reis Slim van Leeuwarden Vrij-Baan en richt zich op de bereikbaarheid van Leeuwarden. Leeuwarden adviseert om klein en eenvoudig te beginnen. Langs alle invalswegen in Leeuwarden zijn of komen kleinschalige P+Fiets-locaties, die bij toenemend gebruik kunnen uitgroeien

  Maastricht

  Het idee in Maastricht is dat het inbedden van P+Fiets in een deelfietssysteem, BikeShare, dat de mogelijkheid biedt om uit te groeien tot een zelfdragende businesscase, dat wil zeggen dat het systeem zichzelf bekostigt. De eerste ervaringen met P+Fiets zijn positief en bieden veel mogelijkheden voor de toekomst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW