Beleving speelt rol bij keuze tussen fiets en auto 3 feb 2016

  Eline Scheepers is werkzaam bij het RIVM en promoveerde op 21 januari aan de VU. Haar onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe je mensen kunt verleiden om korte verplaatsingen per fiets of lopend te doen, in plaats van met de auto. Op basis van een analyse van MON-gegevens (Mobiliteitsonderzoek Nederland) vond Scheepers een aantal factoren waar tot nu toe onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van maatregelen om de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden.

  Beleving

  Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen bijvoorbeeld vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groene stedelijke gebieden wonen, nemen vaker de auto. De keuze voor een vervoermiddel hangt verder sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Deze beleving staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid en kan dus voor ieder individu verschillend zijn.

  Doel van de rit

  Ook is er een verband tussen tussen het doel van de rit en de keuze voor een bepaald vervoermiddel. Zo gaan vrouwen bijvoorbeeld vaker met de auto naar de sportclub, terwijl ze vaker fietsend of lopend gaan winkelen. Daarnaast wordt vervoermiddelkeuze en keuze van de route sterk beïnvloed door gewoonten, die vaak lastig te doorbreken zijn.

  Individuele perceptie

  Het stimuleren van actief transport zou niet alleen gericht moet zijn op de omgeving, maar ook op de individuele perceptie die mensen hebben van van die omgeving. 'Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de aanleg van een tunneltje als oplossing voor een druk kruispunt op papier een goede oplossing lijkt, maar dat in gesprek met de doelgroep naar voren komt dat dit tunneltje juist niet aansluit bij de wensen van de doelgroep omdat het bijvoorbeeld als onveilig wordt ervaren', legt Eline Scheepers uit. 'Wanneer je in gesprek gaat met deze doelgroepen en aandacht besteedt aan hun beleving, dan is de kans dat ze daadwerkelijk hun gedrag gaan veranderen waarschijnlijk groter.

  Meer dan tien procent

  Tot nu wordt vaak aangenomen dat zo’n tien procent van de korte autoritten vervangbaar zijn door fietsen of lopen. Maar als er meer rekening wordt gehouden met deze factoren, kunnen mogelijk veel meer mensen overgehaald worden om korte autoritten vaker op de fiets te doen, volgens Scheepers.

  Het proefschrift is hier te lezen. Beluister ook Eline's lekenpraatje op YouTube en volg haar op Twitter.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW