Game maakt jongeren bewuster van gevaren smartphone in verkeer 28 dec 2017

  De app WheeliePop van vergroot het risicobesef van jongeren over smartphones in het verkeer. De game is ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland in opdracht van het IPO.

  WheeliePop vergroot het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets spelenderwijs, met als doel een zichtbare gedragsverandering bij jongeren. In de game fiets je door een landschap met weilanden, wegen en zelfs lopende banden. Tijdens het fietsen krijg je appjes en telefoontjes die je moet ontwijken.

  Opletten in het verkeer

  Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de kinderen op de fiets hun telefoon gebruikt om te gamen, te Snapchatten, muziek te luisteren of te WhatsAppen. WheeliePop moet kinderen leren dat opletten in het verkeer belangrijker is dan een appje beantwoorden en dat de telefoon een afleidende factor is.

  Risicogroep

  De game is ontwikkeld voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Jongeren in deze leeftijd vormen een risicogroep. In deze groep vallen relatief veel verkeersslachtoffers door smartphonegebruik op de fiets. Daar zijn een aantal oorzaken voor. Pubers nemen meer risico, en hun vrienden worden op deze leeftijd belangrijker. Bovendien fietsen ze meer en langere afstanden dan basisschoolkinderen.

  Beter risicobesef

  Het IPO (InterProvinciaal Overleg) heeft de game vooraf getest op jongeren tussen de twaalf en zestien jaar. Uit de test blijkt dat jongeren die de game spelen een beter besef ontwikkelen van het risico van smartphonegebruik op de fiets. Spelers van WheeliePop vinden minder snel dat ‘even een berichtje beantwoorden op de fiets’ kan.

  Convenant

  Met deze game geven de provincies en Veilig Verkeer Nederland invulling aan het convenant ‘Veilig Gebruik van Smartphones in het Verkeer’, dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten op 6 september. Het convenant is bedoeld om het smartphonegebruik in het verkeer drastisch te laten afnemen.

  WheeliePop is gratis beschikbaar via GooglePlay en de Appstore en kan ook gespeeld worden door kinderen jonger dan twaalf.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW